A. skupina - § 15 ods. 1 písmená a) - m) zákona o vysokých školách

Číslo VPZákon o VŠ
§ 15 ods. 1
NázovÚčinnosť od
A/2/2022 § 15 ods. 1 písm. d) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave 26.9.2022
A/3/2022 § 15 ods. 1 písm. i) Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 2022 23.9.2022