Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

 

2019

NIDA Summer Camp on “Creative and Innovative Economy”

European System of Human Rights Protection, 8 - 19 July 2019, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany

International Summer School in Irish Studies - University College Cork | Form

Graz International Summer School Seggau, Rakúsko

University of Trento

Jönköping University (JU), Švédsko | Brožúra

Haaga-Helia Summer School 2019, Fínsko

Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko | Brožúra

Summer University Namibia 2019