Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

 

2022

 

ČÍNA:

CHORVÁTSKO: 

FRANCÚZSKO:

RUMUNSKO:

MEXIKO:

ŠVAJČIARSKO: BSwiss - Swiss International Business Summer School 1-12 August 2022

MAĎARSKO:

RUSKO: Plekhanov Russian University of Economics - Business Week “Strategic Management in Global Economy” 14.3. – 19.3. 2022 online. Termín na prihlasovanie je predĺžený do 10.2.2022!

NEMECKO:

SLOVINSKO: