Kontakty

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 andrea.szabova@euba.sk
KOTHAJOVÁ, Patrícia

KOTHAJOVÁ, Patrícia

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 patricia.kothajova@euba.sk