O prístup k mikrodátam EUROSTAT je možné požiadať vzhľadom na uznanie Ekonomickej univerzity v Bratislave ako výskumnej inštitúcie (Research Entity) pred EUROSTATOM od 27.6.2019, viď link: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Recognised-research-entities.pdf.

Postup žiadosti o mikrodáta je cez Microdata Access Workflow Tool, viď. link: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/Workflow+tool+user+guide/8c31d7c5-a16b-4f8c-8a03-0fc67525c5d4.

Všeobecné informácie k podávanej žiadosti nájdete od strany 4, viď link: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/771732/How_to_apply_for_microdata_access.pdf.