O prístup k mikrodátam EUROSTAT je možné požiadať vzhľadom na uznanie Ekonomickej univerzity v Bratislave ako výskumnej inštitúcie (Research Entity) pred EUROSTATOM od 27.6.2019.

Postup žiadosti o mikrodáta je cez Microdata Access Workflow Tool

Všeobecné informácie k podávanej žiadosti nájdete od strany 4.