Chcete si refinancovať staré a nevýhodné pôžičky, zrekonštruovať bývanie, kúpiť nové auto alebo zvýšiť svoju kvalifikáciu, no nezostali Vám financie navyše? Keďže vieme, že mladí vysokoškolskí pedagógovia to nemajú finančne jednoduché, štát Vám ponúka možnosť získať pôžičku pre pedagógov až do výšky 15-tisíc eur za výhodných podmienok z Fondu na podporu vzdelávania.

 

Kto môže získať pôžičku pre pedagógov?

 1. zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je:
  • vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona o VŠ,
  • výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ,
  • umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.
 1. študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (interný doktorand),
 2. pedagogický zamestnanec podľa § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. odborný zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

 

Koľko si môžete požičať

Minimálna sumaMaximálna sumaDoba splácania
1 000 eur 15 000 eur 8 – 15 rokov

 

Výhody pôžičky pre pedagógov

 • pôžičku do 10 000 eur môžete použiť na čokoľvek
 • do 3 000 eur nepotrebujete ručiteľa
 • nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne),
 • vedenie účtu bez poplatkov
 • o pôžičku môžete požiadať opakovane každý kalendárny rok, pričom celková suma poskytnutých pôžičiek jednému pedagógovi nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur),
 • pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatkov,
 • máte nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie.

 

Kedy podať žiadosť

Žiadosť o pôžičku môžete predložiť v troch termínoch a to do 28. februára, 30. júna alebo 31. októbra príslušného kalendárneho roku.

Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Chcete mať vždy aktuálne informácie alebo sa dozvedieť viac o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania? Tak sledujte náš web www.fnpv.sk alebo Facebook.

 

fnpv logo