Prevádzka stravovacích zariadení EU v Bratislave v čase letných prázdnin (júl - august 2019)

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Zatvorené od 01.07.2019 – 21.07.2019

Výdaj stravy sa začne dňa 22.07.2019 (pondelok) a výdaj stravy bude upravený do 13,30 hod od 24.6.2019 do 31.08.2019!

Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Zatvorené od 15.07.2019 – 05.08.2019

Výdaj stravy sa začne dňa 06.08.2017 (utorok)

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1 - budova Výučba II.

Zatvorené od 05.08.2019 – 01.09.2019

Výdaj stravy sa začne dňa 03.09.2019 (utorok)

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1 - budova Výučba I.

Zatvorené od 01.07.2019 – 01.09.2019

Výdaj stravy sa začne dňa 03.09.2019 (utorok)

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Zatvorené od 01.07.2019 – 19.07.2019

Výdaj stravy sa začne dňa 22.07.2019 (pondelok)

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 21:00
Utorok 7:00 - 21:00
Streda 7:00 - 21:00
Štvrtok 7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 20:00
Sobota 9:30 - 20:00
Nedeľa 9:30 - 20:00

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Jedálny lístok od 12.08.2019 do 16.08.2019

Jedálny lístok od 19.08.2019 do 23.08.2019