Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok  7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 15:00
Sobota 7:00 - 14:00

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 21:00
Utorok 7:00 - 21:00
Streda 7:00 - 21:00
Štvrtok 7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 20:00
Sobota 9:30 - 20:00
Nedeľa 9:30 - 20:00

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Jedálny lístok od 15.8.2018 do 17.8.2018

Jedálny lístok od 20.8.2018 do 24.8.2018

Jedálny lístok od 27.8.2018 do 31.8.2018

 

OZNAM

Letná prevádzka stravovacích zariadení EU v Bratislave

Vážení zamestnanci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v čase letných prázdnin (júl – august 2018) bude prevádzka stravovacích zariadení EU v Bratislave nasledovná:

 

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Zatvorené od 09.07.2018 – 27.07.2018

Výdaj stravy sa začne dňa 30.07.2018 a výdaj stravy je do 13,30 hod!

 

Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Zatvorené od 16.07.2018 – 06.08.2018

Výdaj stravy sa začne dňa 07.08.2018

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1 - budova Výučba II.

Zatvorené od 06.08.2018 – 03.09.2018

Výdaj stravy sa začne dňa 04.09.2018

 

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1 - budova Výučba I.

Zatvorené od 02.07.2018 – 03.09.2018

Predaj začne dňa 04.09.2018

 

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná

Zatvorené od 16.07.2018 – 17.08.2018

Výdaj stravy sa začne dňa 20.08.2018