Jedným zo strategických cieľov Ekonomickej univerzity v Bratislave je posilňovanie postavenia univerzity v medzinárodnom kontexte. EU v Bratislave sa vo svojej stratégii internacionalizácie zameriava na spoluprácu s kvalitnými zahraničnými univerzitami, ktoré svojim profilom zodpovedajú náročným medzinárodným akreditačným štandardom.

 

Medzinárodné partnerstvá

V rámci bilaterálnej spolupráce disponuje EU v Bratislave sieťou 111 partnerských univerzít v 41 štátoch sveta (51% Európa, 22% Ázia, 15% Amerika, 10% Afrika, 2% Austrália). 

Dlhodobo vynikajúce výsledky dosahuje EU v Bratislave v spolupráci so zahraničnými univerzitami zapojenými do programu Erasmus+. Univerzita má v rámci uvedeného programu uzatvorených 309 bilaterálnych dohôd s univerzitami v 38 krajinách Európy a sveta.

EU v Bratislave aktívne participuje tiež v kooperačných sieťach CEEPUS, Fulbright Commission, DAAD a združeniach pre dvojité diplomy HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities) a CIDD (Consortium of International Double Degrees).

 

Zahraničné mobility a stáže

EU v Bratislave patrí dlhodobo na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov a zamestnancov na výmennej báze. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi TOP 500 európskych vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali a prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+ (umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a získala ocenenie Kvalita Erasmus mobility udeľované Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC).

Počet študentov prichádzajúcich na výmenný pobyt: 500
Najviac študentov prichádza na štúdium z Francúzska, Španielska a Mexika.    

Počet študentov odchádzajúcich na zahraničný výmenný pobyt a stáž: 400
Najviac študentov je dislokovaných v Nemecku, Francúzsku a Španielsku.

 

Medzinárodné zimné a letné školy

V spolupráci s renomovanými partnerskými univerzitami v zahraničí EU v Bratislave poskytuje viaceré zimné a letné školy s cieľom prehĺbenia odborných vedomostí a získania medzinárodných a interkultúrnych skúseností:

 • International Business Consulting Program v spolupráci s University of Wisconsin - La Crosse, USA;
 • Doing Business / Doing Marketing in Central Europe v spolupráci s Tecnológico de Monterrey, Mexiko;
 • Role of the Foreign Direct Investment in Slovakia v spolupráci s University of Michigan, Ross School of Business, USA a Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko;
 • Winter Session on International Strategic Management v spolupráci s ESC Rennes School of Business, Francúzsko.

 

Medzinárodné organizácie

EU v Bratislave je členom viacerých významných medzinárodných organizácií, kooperačných sietí a iniciatív pôsobiacich v sektore vysokého školstva:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business – Business Education Alliance Member;
 • AmCham – American Chambers of Commerce in Slovakia;
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie;
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco-Slovaque;
 • EDAMBA – European Doctoral Association for Master and Business Administration;
 • EFMD – European Foundation for Management Development;
 • ERSA – European Regional Science Association;
 • EUA – European University Association;
 • Magna Charta Universitatum – signatár od roku 2007;
 • SUERF – Société Universitaire Européenne de Recherches Financières / European Money and Finance Forum.