Kto sme?

WorkSpace Europe je konzorcium 9 slovenských univerzít a vysokých škôl a je prvé a najväčšie konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+ na Slovensku, akreditované Európskou komisiou.

WorkSpace Europe ponúka študentom končiacich ročníkov prvého, druhého a tretieho stupňa Ekonomickej univerzity jedinečnú príležitosť realizovať absolventskú odbornú pracovnú stáž v zahraničí v rámci EÚ programu Erasmus+.

Uľahčíme Vám zapojenie sa do tohto unikátneho programu a urobíme maximum, aby ste aj Vy mohli na vlastnej skúsenosti zistiť, že „Erasmus+ mení životy a otvára obzory.“

 

Aké stáže ponúkame?

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ a v nasledovných krajinách mimo EÚ: Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

Pracovná náplň stáže musí byť v súlade s Vaším odborom štúdia.

Erasmus+ pracovnú stáž môžete realizovať ako absolvent do jedného rokapo ukončení štúdia.

Maximálna dĺžka stáže s finančným príspevkom sú 3 mesiace.

Viac informácií a konkrétne podmienky pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave nájdete na: www.workspaceeurope.sk

 

Prečo ísť na stáž cez WorkSpace Europe?

  • pomôžeme Vám s nájdením prijímajúcej organizácie,
  • poskytneme Vám finančný príspevok zo zdrojov EU,
  • pomôžeme Vám s praktickými záležitosťami pred aj počas stáže,
  • neplatíte nám žiadne poplatky.

 

Ako sa prihlásiť?

Ak máte záujem o Erasmus+ absolventskú pracovnú stáž môžete sa prihlásiť cez našu web stránku, kde sú k dispozícií 2 typy. Podmienkou je, že v čase prihlasovania musíte byť riadne zapísaným študentom.

  • Typ 1: ak máte prijímajúcu organizáciu a nás žiadate len o finančný príspevok,
  • Typ 2: ak chcete, aby sme Vám pomohli nájsť prijímajúcu organizáciu alebo máte záujem o niektorú z pozícií uverejnených na našom webe.