Pracujete na výskume? Plánujete a vyhodnocujete experimenty? Píšete dizertačnú prácu? Vyučujete štatistiku? … chcete si uľahčiť prácu s dátami? Zúčastnite sa 18. ročníka Letnej školy štatistických metód v termíne od 26. do 30. augusta 2024.

Čítať ďalej...

Prieskum spokojnosti študentov „Hodnoť.to“, ktorého cieľom je zmapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole, a tým sa spolupodieľať na zvýšení kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku. Online prieskum, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), potrvá od 29.4. do 9.6. 2024.

Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva študentov na workshop „Kariéra v inštitúciách EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 4. 4. 2024 v čase od 9:00 do 12:15 prezenčne na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava a zároveň online prostredníctvom platformy MS Teams.

Milí študenti, dovoľujeme si vás pozvať na výnimočné podujatie, ktorého cieľom je pripomenúť si 20. výročie vstupu našej krajiny do Európskej únie a otvoriť diskusiu o budúcnosti a príležitostiach, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom, ktorí ovládajú viacero európskych jazykov. Ak máte záujem stážovať či pracovať v inštitúciách EÚ, podujatie je práve pre vás.

Si študent bakalárskeho alebo inžinierskeho stupňa štúdia? Staň sa skutočným konzultantom a zdieľaj svoje nápady s expertmi z biznisu! International Business Consulting Program ti ponúka jedinečnú možnosť získať skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme so študentami z University of Wisconsin – La Crosse, USA a na skutočných konzultačných projektoch zadaných úspešnými medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovenku. V minulých ročníkoch IBCP to boli napríklad Dell, TPA, O2 Slovakia, Creatix, Johnson Controls, Siemens, Lenovo, Slovak Telecom, Covestro, ING, Soitron či US Embassy.

Centrum medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave bude v júli 2024 organizovať druhý ročník medzinárodnej letnej školy s názvom „Business and Leadership in Central Europe“. Staň sa jej súčasťou, získaj kredity navyše a obohať svoje leto o nové vedomosti a priateľstvá so študentmi zo zahraničných univerzít.