Centrum telesnej výchovy a športu EUBA v spolupráci s VŠK Ekonóm a Študentským parlamentom EUBA, organizujú cyklopodujatie Cyklovirt - Po cyklotrase do Virtu, pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity.

Čítať ďalej...

Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už takmer 400 študentov! V zimnom semestri akademického roku 2023/24 organizujeme už jubilejnú 10. edíciu tohto unikátneho programu a prihlásiť sa môžeš do 28. apríla 2023.

Čítať ďalej...

Vážení študenti a absolventi VŠ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR, ktorý je súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Primárnym cieľom je optimalizovať a zefektívniť biznis procesy a priniesť občanovi, pedagogickému a odbornému  zamestnancovi,  podnikateľovi nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií v oblasti školstva.

Čítať ďalej...