Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborný asistent Centra telesnej výchovy a športu na EU v Bratislave.

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií docentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne: