Tlačivo - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

Tlačivo - Trestný register

 

 

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docent na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Podnikovo-hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach nasledovne: