1xbet

Tlačivo - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

 

 

Dekan Fakulty aplikovaných jazykov fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

 

Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborných asistentov na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne: