Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov