Oprava rozvodov ÚK a vody v objekte Výučba 2 a vyregulovanie sústavy ÚK [.zip] 320 MB

 

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

NÁRODOVÁ, Anna, Ing.

poverená vedením oddelenia

D1.26 +421 2 6729 5147 anna.narodova@euba.sk
ŠIMONOVÁ, Zuzana, Ing.

ŠIMONOVÁ, Zuzana, Ing.

referentka

D1.28 +421 2 6729 5148 zuzana.simonova@euba.sk
UHERKOVÁ, Galina, Ing.

UHERKOVÁ, Galina, Ing.

referentka

D1.29 +421 2 6729 5269 galina.uherkova@euba.sk
HIEBSCHOVÁ, Mária

HIEBSCHOVÁ, Mária

referentka

D1.27 +421 2 6729 5277 maria.hiebschova@euba.sk