V prípade otázok a problémov kontaktujte:

 

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

študijná referentka, referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov

Národohospodárska fakulta 2B.15 +421 2 6729 1210 marta.hytkova@euba.sk
SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

vedúca študijného oddelenia, študijná referentka pre 1. stupeň - 1. ročník DŠ a 4. ročník EŠ

Obchodná fakulta 1B.12 +421 2 6729 1104 zora.szakalova@euba.sk
BLAHOVÁ Bronislava , Mgr.

BLAHOVÁ Bronislava , Mgr.

študijná referentka

Fakulta hospodárskej informatiky D7.38 +421 2 6729 5738 bronislava.blahova@euba.sk
MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

študijná referentka

Fakulta podnikového manažmentu D5.32 +421 2 6729 5532 zuzana.markovicova@euba.sk
FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

vedúca študijného oddelenia

Fakulta medzinárodných vzťahov E4.29 +421 2 6729 5479 tatiana.frankovicova@euba.sk
BIHARIOVÁ, Zuzana

BIHARIOVÁ, Zuzana

študijná referentka

Fakulta aplikovaných jazykov D2.16 +421 2 6729 5216 zuzana.bihariova@euba.sk
NAGYOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

NAGYOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

študijná referentka

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach +421 55 722 3213 katarina.nagyova@euba.sk