V prípade otázok a problémov kontaktujte:

 

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

vedúca študijného oddelenia

Národohospodárska fakulta 2B.17 +421 2 6729 1255 monika.parakova@euba.sk
 • všetky študijné programy pre 1. ročník 1. stupňa štúdia
 • 2. ročník I. stupňa štúdia pre študijný program Ekonómia a právo (bakalárske denné a externé štúdium)
SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

vedúca študijného oddelenia

Obchodná fakulta 1B.12 +421 2 6729 1104 zora.szakalova@euba.sk
 • 1. ročník I. stupeň denného štúdia,
 • 1., 2. a 3. ročník I. stupňa externého štúdia
BLAHOVÁ Bronislava , Mgr.

BLAHOVÁ Bronislava , Mgr.

referentka sociálneho oddelenia

Fakulta hospodárskej informatiky D7.38 +421 2 6729 5738 bronislava.blahova@euba.sk
MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

MARKOVIČOVÁ, Zuzana, Ing.

študijná referentka

Fakulta podnikového manažmentu D5.32 +421 2 6729 5532 zuzana.markovicova@euba.sk
 • prijímacie pohovory na I. stupeň štúdia
 • 1. ročník I. stupeň dennej a externej formy štúdia
 • 2. ročník dennej formy štúdia pre študijný program FM,
 • 2. ročník externej formy štúdia pre študijný program EMP a študijný program na I. stupni štúdia Business Economics and Management vyučovaný v anglickom jazyku. 
FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

FRANKOVIČOVÁ, Tatiana, Ing.

študijná referentka

Fakulta medzinárodných vzťahov E4.29 +421 2 6729 5479 tatiana.frankovicova@euba.sk
BIHARIOVÁ, Zuzana

BIHARIOVÁ, Zuzana

študijná referentka

Fakulta aplikovaných jazykov D2.16 +421 2 6729 5216 zuzana.bihariova@euba.sk
 • študijné záležitosti: 1. a 2. ročník I. stupňa štúdia
 • sociálne záležitosti: I. a II. stupeň štúdia
 • prihlasovanie na štúdium: I. stupeň štúdia
NAGYOVÁ, Mária

NAGYOVÁ, Mária

študijná referentka

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach +421 55 722 3269 maria.nagyova@euke.sk
 • I. stupeň štúdia - Študijný program: Ekonomika a manažment podniku