BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

referentka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 olha.brynko@euba.sk
JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

odborný asistent, prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov

2B.41, 3B.36 +421 2 6729 1261 +421 2 6729 1386 kristina.jancovicova-bognarova@euba.sk Národohospodárska fakulta
ORGONÁŠ, Jozef, doc. Ing., PhD., MBA

ORGONÁŠ, Jozef, doc. Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality, docent

1B.21 +421 2 6729 1123 jozef.orgonas@euba.sk Obchodná fakulta
STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre rozvoj

D8.36 +421 2 6729 5836 anna.stresnakova@euba.sk Fakulta hospodárskej informatiky
GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

odborná asistentka

D6.38 +421267295638 hana.gazova@euba.sk Fakulta podnikového manažmentu
BACULÁKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.

BACULÁKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.

odborná asistentka

E4.24 +421 2 6729 5474 kristina.baculakova@euba.sk Fakulta medzinárodných vzťahov
SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

docentka, prodekanka pre rozvoj

E2.09 +421 2 6729 5323 katarina.seresova@euba.sk Fakulta aplikovaných jazykov
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna, Ing., PhD.

FREŇÁKOVÁ, Magdaléna, Ing., PhD.

odborná asistentka, koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

T11/15A +421 55 722 3223 magdalena.frenakova@euba.sk Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach