1xbet
JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk
ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., MBA

ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality, odborný asistent

1B.21 +421 2 6729 1123 jozef.orgonas@euba.sk
STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre rozvoj

D8.36 +421 2 6729 5836 anna.stresnakova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

IVANČÁKOVÁ, Jaroslava, Ing.

IVANČÁKOVÁ, Jaroslava, Ing.

doktorandka

E5.08 +421 2 6729 5558 jaroslava.ivancakova@euba.sk
GODA, Samuel, Mgr., PhD.

GODA, Samuel, Mgr., PhD.

odborný asistent, prodekan pre rozvoj

E4.21 +421 2 6729 5471 samuel.goda@euba.sk

Fakulta medzinárodných vzťahov

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

docentka, prodekanka pre rozvoj

E2.09 +421 2 6729 5323 katarina.seresova@euba.sk

Fakulta aplikovaných jazykov

GONTKOVIČOVÁ, Barbora, doc. Ing., PhD.

GONTKOVIČOVÁ, Barbora, doc. Ing., PhD.

docentka

T11/12 +421 55 722 3245 barbora.gontkovicova@euba.sk