JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk

Národohospodárska fakulta

ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., MBA

ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality, odborný asistent

1B.21 +421 2 6729 1123 jozef.orgonas@euba.sk

Obchodná fakulta

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre rozvoj

D8.36 +421 2 6729 5836 anna.stresnakova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

D6.08 +421 2 6729 5638 hana.gazova@euba.sk

Fakulta podnikového manažmentu

GODA, Samuel, Mgr., PhD.

GODA, Samuel, Mgr., PhD.

odborný asistent

E4.21 +421 2 6729 5471 samuel.goda@euba.sk

Fakulta medzinárodných vzťahov

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

docentka

E2.09 +421 2 6729 5323 katarina.seresova@euba.sk

Fakulta aplikovaných jazykov

GONTKOVIČOVÁ, Barbora, Ing., PhD.

GONTKOVIČOVÁ, Barbora, Ing., PhD.

odborná asistentka

T11/12 +421 55 722 3245 barbora.gontkovicova@euke.sk

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach