Zariadenie poskytuje ubytovanie a stravovanie s možnosťou využitia rokovacích priestorov aj na komerčné účely.

 

SODOMOVÁ, Jana, Ing.

SODOMOVÁ, Jana, Ing.

riaditeľka ŠD

+421 2 6729 1701 +421 902 898 787 jana.sodomova@euba.sk