V rámci projektu „Virt - modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave“ spolufinancovaného zo  štrukturálnych fondov EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ekonomickou univerzitou v Bratislave bola zrealizovaná modernizácia hlavného vstupného objektu zariadenia, ktorý má kumulovanú funkciu ubytovania študentov spojenú v jednom objekte so stravovaním a školiacimi priestormi, ktoré sú komplexne vybavené informačnými technológiami. Funkčnou náplňou vzdelávacieho zariadenia je vytvorenie optimálnych podmienok pre vzdelávanie zamerané na využívanie IKT technológií.

Zariadenie slúži na usporadovanie seminárov, školení a kurzov s využitím podpory IKT, doplnené možnosťou športového vyžitia na existujúcom vybavení areálu. Ubytovacie kapacity s kompletným servisom umožňujú optimálne zorganizovanie viacdenných programov a sústredení.

Ubytovacia kapacita v zrekonštruovanej Budove č. 2 je 69 lôžok. Celková ubytovacia kapacita (Budova č. 1, č. 2 a vilky) je 115 lôžok.

 

Budova č. 2

 1-lôžkové izby2-lôžkové izbyizba pre ZŤP
2. poschodie 0 15 (30 lôžok) 1 (1 lôžko)
3. poschodie 2 (2 lôžka) 18 (36 lôžok) 0

 

V areáli Vzdelávacieho zariadenia je k dispozícii ďalšia ubytovacia kapacita v počte 46 lôžok s nižším štandardom ubytovania

 • v Budove č. 1 (staršia budova oproti bazénu)
 • 2 vilky pri vchode do objektu

 

Budova č. 1 a Vilky

 1-lôžkové izby2-lôžkové izbyapartmán
1. poschodie 1 (1 lôžko) 6 (12 lôžok) 0
2. poschodie 4 (4 lôžka) 7 (14 lôžok) 1 (2 lôžka)
Vilky 2 (2 lôžka) 2 x 3 (12 lôžok) 0

 

Školiaca kapacita v zrekonštruovanej Budove č. 2

 PodlažieKapacitaVybavenie
Učebňa č. 1  1. NP/Prízemie 24 osôb 14 ks PC (notebooky)
1 ks dataprojektor, plátno
1 ks tlačiareň
Učebňa č. 2 2. poschodie 26 osôb 11 ks PC (notebooky)
1 ks dataprojektor, plátno
1 ks tlačiareň
Učebňa č. 3 2. poschodie 18 osôb 1 ks dataprojektor, plátno

 

Softvérové vybavenie

 1. Databázový systém - ORACLE
 2. Informačný systém podniku - SAP
 3. Dátový analytický systém - SAS
 4. Procesný manažérsky systém - ARIS

 

Softvérové vybavenie pre účely vzdelávania študentov najmä v študijných programoch

 • Všeobecný manažment, Personálny manažment
 • Manažment výroby a logistika
 • Ekonomika podniku, Manažment a ekonomické znalectvo
 • Finančný manažment a účtovníctvo podniku, Podnikové financie
 • Aktuárstvo, Hospodárska informatika
 • Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo a audítorstvo, Účtovníctvo a finančné riadenie
 • Bankovníctvo, Financie, Daňovníctvo a daňové poradenstvo, Poisťovníctvo
 • Verejná správa a regionálny rozvoj, Hospodárska politika, Sociálny rozvoj a sociálna politika
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

 

Prevádzka Vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave Virt je v zmysle

Interná smernica č. 12/2022 Poplatky vo vzdelávacích a ubytovacích zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave – Virt a Jarabá

Interná smernica č. 7/2024 Poplatky vo vzdelávacích a ubytovacích zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave – Virt a Jarabá - účinné od 1. septembra 2024

 

Kontakty

SLÁVIKOVÁ, Alžbeta

SLÁVIKOVÁ, Alžbeta

správkyňa zariadenia

Virt, 946 38 pošta Radvaň nad Dunajom +421 3 5778 7826 virt@euba.sk