Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (CPČaUS EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave, zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti podnikateľských aktivít univerzity, kongresové služby, služby v oblasti vydavateľstva, reprografické a kopírovacie služby a ďalšie podnikateľské aktivity. Ďalej zabezpečuje ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby pre študentov, doktorandov, zamestnancov univerzity, ako aj verejnosť. Podporuje záujmovú činnosť, kultúrny a spoločenský život študentov.

 

Organizačné súčasti centra

Študentské domovy

Stravovanie

Kongresové a podnikateľské centrum

VIRT – vzdelávacie zariadenie

Účelové zariadenie - Vila Horský park

Ubytovacie zariadenie Pokrok

Ubytovacie zariadenie Jarabá

Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná

Folklórny súbor Ekonóm

 

Kontakty

KUCHYŇKOVÁ, Helena, Ing.

KUCHYŇKOVÁ, Helena, Ing.

riaditeľka

A3.07 +421 2 6729 5686 helena.kuchynkova@euba.sk
ANTÁLKOVÁ, Dana

ANTÁLKOVÁ, Dana

referentka

A3.08 +421 2 6729 5309 dana.antalkova@euba.sk
HRADECKÁ, Jana, Bc.

HRADECKÁ, Jana, Bc.

referentka

A3.08 +421 2 6729 5309 jana.hradecka@euba.sk