Informácie pre akademický rok 2024/2025

Každý prichádzajúci študent si musí vybrať aspoň 3 predmety zo Zoznamu predmetov:

Predmety ponúkané na zimný semester sú dostupné cez nasledujúci odkaz: KLIKNITE SEM

Predmety ponúkané na letný semester sú dostupné cez nasledujúci odkaz: KLIKNITE SEM

ZIMNÝ SEMESTER: Registrácia na kurzy bude otvorená od 3. júna do 14. júna 2024 (8:00 - 23:59)

LETNÝ SEMESTER: Prihlasovanie na kurzy bude otvorené od 25. novembra 2024 do 9. decembra 2024.

Študenti sa musia prihlásiť na kurzy v našom internom systéme.

Študenti dostanú všetky podrobné pokyny, používateľské mená a heslá do AIS, príručku a špecifické podmienky každého online registračného kola.

 

Rozvrh hodín na zimný semester 2024/2025

 

Rozvrh výučby 

Študenti obdržia rozvrh výučby 1-2 týždne pred oficiálnym zahájením semestra príslušného akademického roka.

V prípade prekrývania predmetov si študent musí zvoliť náhradný predmet, ponúkaný v inom čase, prípadne konzultovať danú situáciu priamo s vyučujúcim

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk