Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka výučbu cca 100 individuálnych predmetov v cudzích jazykoch. Predmety sú určené  pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave aj pre zahraničných študentov, najmä tých, ktorí prichádzajú na krátkodobé jednosemestrálne príp. dvojsemestrálne študijné pobyty v rámci programu Erasmus; ojedinele sa na výučbe predmetov v cudzích jazykoch zúčastňujú aj zahraniční študenti z tretích krajín (najmä prostredníctvom Národného štipendijného programu). 

Študenti EU v Bratislave si odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch zapisujúspôsobom obvyklým pre zápis predmetov - cez portál AIS.

Bližšie informácie ohľadne zápisu, výberu predmetov a pod. študentom poskytujú študijné oddelenia príslušných fakúlt.

 

Zoznam odborných predmetov v cudzích jazykoch na EU v Bratislave

Fakulty

  • FNE - The Faculty of National Economy
  • FC - The Faculty of Commerce
  • FEI - The Faculty of Economics Informatics
  • FBM - The Faculty of Business Management
  • FIR - The Faculty of International Relations
  • FAL - The Faculty of Applied Languages
  • IPI - The International Programmes Institute
  • CNAS - The Center for North American Studies

 

Letný semester 2017/2018