„Pýtajte sa a povedzte nám, čo potrebujete.“

 

Poskytujeme podporu študentom špecifickými potrebami podľa nasledujúcej kategorizácie zdravotného znevýhodnenia.

 

 

Pokiaľ patríte do niektorej z uvedených kategórií, je Vám v rámci univerzity k dispozícií široká ponuka podporných služieb a primeraných úprav. Rozsah kompenzácie Vášho zdravotného znevýhodnenia zohľadňujeme individuálne. Súbor podporných služieb a primeraných úprav Vám priznáme podľa závažnosti zdravotného znevýhodnenia.

Zároveň zdôrazňujeme, že kompenzácia zdravotného znevýhodnenia nezasahuje do akademických štandardov. Čo znamená, že primerané úpravy a podporné služby neupravujú rozsah náročnosť študijnej záťaže, ale kompenzujú Vaše zdravotné znevýhodnenie.

 

Vnútorný predpis B/14/2023 - Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami