Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

EU v Bratislave od roku 2015 spolupracovala s 15 partnerskými inštitúciami v rámci projektu Erasmus+ KA107. Hlavným cieľom tohto programu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami mimo Európskej únie. V uvedenom projekte je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility.