Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej university v Bratislave pripravilo výstavu fotografií zahraničných študentov, ktorí v letnom semestri akademického roka 2021/2022 absolvovali na univerzite výmenný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 (spolupráca mimo Európy). Fotografie zobrazujú študentov z partnerských inštitúcií v krajinách ako Čína, Gruzínsko, Južná Kórea, Sýria a Ukrajina v prostredí EU v Bratislave.

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovalo od 15. septembra do 15. októbra 2022 fotografickú súťaž pre výmenných študentov zo zahraničných partnerských univerzít. Cieľom súťaže bolo spropagovať a podporiť technické a kreatívne zručnosti vo fotografii ako forme umeleckého vyjadrenia. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bola „Bratislava mojimi očami“, kde mali študenti možnosť ukázať ako vnímajú Bratislavu a Slovensko, pretože fotografia povie viac ako tisíc slov.

11. októbra 2022 pripravilo Oddelenie medzinárodnej mobility medzinárodný Veľtrh zahraničných univerzít na podporu informovanosti študentov EU v Bratislave o možnostiach štúdia v ​​zahraničí. Na podujatí sa zúčastnili zahraniční študenti zimného semestra 2022/2023, ktorí mali možnosť reprezentovať svoje domovské univerzity miestnym študentom formou prezentácií, v ktorých im taktiež predstavili svoju kultúru, tradície a jedlo.

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave pripravilo pre študentov podujatie Veľtrh zahraničných univerzít, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2022. Na tomto podujatí zahraniční študenti predstavia svoje domáce univerzity a svoje krajiny.

Počas letného semestra akademického roka 2021/2022 Oddelenie medzinárodnej mobility EUBA (OMM) zorganizovalo tri podujatia Snack & Chat, na ktorých mali všetci prichádzajúci výmenní študenti možnosť stretnúť sa so študentmi z celého sveta a navzájom sa spoznávať, ale boli aj dôležitým zdrojom pre OMM z hľadiska spätnej väzby priamo od študentov.