Zachyť zaujímavé momenty na svojom Erasmus+ študijnom pobyte v zimnom semestri ak. roku 2021/2022! Ukáž ostatným, prečo je Tvoj Erasmus zaujímavý a jedinečný. Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj inteligentné hodinky!

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave pripravilo pre študentov dňa 12.10.2021 webinár s názvom Štúdium mimo Európy, kde mali možnosť dozvedieť sa viac informácií na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu a možnostiach štúdia v letnom semestri v akademickom roku 2021/2022!

Milí študenti, v spolupráci s novou platformou pre Erasmus+ praktické stáže myinternship.eu sme pre Vás pripravili zaujímavý webinár, kde Vám bližšie predstavíme túto novú a dynamickú platformu s rozmanitou ponukou zahraničných stáží. Ďalej sa dozviete všetky potrebné informácie ako sa na stáž prihlásiť a čo všetko potrebujete, aby ste na Erasmus+ praktickú stáž mohli vycestovať.

Vážení študenti, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď: