Od 21. do 29. novembra 2023 sa zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na pozvanie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA medzinárodného kongresu AIUTA, ktorý organizovala Pontificia Universidad Católica de Chile v Santiago de Chile. Témou kongresu bolo celoživotné vzdelávanie, práva seniorov na vzdelávanie a spolupráca univerzít tretieho veku s autoritami miest.

Čítať ďalej...

V utorok 28.11.2023 viedol rokovanie prorektor pre rozvoj, kultúru a šport Ekonomickej univerzity v Bratislave Jakub Kintler, so súčasným a minulým ministrom školstva o aspektoch transferu inovácií z akademického a vedeckého prostredia do podnikania, ktorý podporí rast ekonomiky Slovenska a zvýši kredibilitu a excelentnosť slovenského vzdelávacieho systému. Študenti, učitelia a výskumní pracovníci Ekonomickej univerzity v Bratislave získajú priestor pre aktívnu účasť na transfere a komercializácii širokého portfólia inovácií. V rámci rokovania bol diskutovaný význam podpory inovatívnej činnosti na Slovensku pre účely vytvárania produktov s vyššou pridanou hodnotou. V tomto smere minister akcentoval význam prepájania vysokých škôl s podnikovou praxou.

Čítať ďalej...

V zimnom semestri akad. roku 2023/2024 sa konala jubilejná 10. edícia medzinárodného vzdelávacieho projektu Central Europe Connect - Joint Certificate Program (CEC), ktorý umožňuje krátkodobú zahraničnú študentskú výmenu na troch ekonomických univerzitách v Strednej Európe. Projekt CEC je spoločným projektom Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu.

Čítať ďalej...

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oslavuje v tomto roku 55. výročie svojho vzniku. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa dňa 15. novembra 2023 konala v priestoroch Auly EU v Bratislave odborná konferencia s názvom Sila dát v rozhodovacom procese: Nové perspektívy pre ekonomickú prax.

Čítať ďalej...

V utorok 7. novembra 2023 sa na EU v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave. Počas valného zhromaždenia vystúpil Ing. Roman Sporina, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JESS, a.s. s prednáškou na tému „Energetický mix a Slovenska a jeho budúcnosť“.

Čítať ďalej...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Čítať ďalej...