Po 28 mesiacoch sa skončil projekt SEED-Hub (Social Entrepreneurship Education and Development Hub) spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Partnermi Ekonomickej univerzity v Bratislave v tomto projekte boli subjekty z prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska: Sociálni inovátori, družstvo, Fachhochschule Burgenland GmbH a Zentrum für Soziale Innovation GmbH.

17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si na Slovensku pripomíname. Je štátnym sviatkom, spomienkovým dňom Nežnej revolúcie v roku 1989, dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej university v Bratislave pripravilo výstavu fotografií zahraničných študentov, ktorí v letnom semestri akademického roka 2021/2022 absolvovali na univerzite výmenný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 (spolupráca mimo Európy). Fotografie zobrazujú študentov z partnerských inštitúcií v krajinách ako Čína, Gruzínsko, Južná Kórea, Sýria a Ukrajina v prostredí EU v Bratislave.

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovalo od 15. septembra do 15. októbra 2022 fotografickú súťaž pre výmenných študentov zo zahraničných partnerských univerzít. Cieľom súťaže bolo spropagovať a podporiť technické a kreatívne zručnosti vo fotografii ako forme umeleckého vyjadrenia. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bola „Bratislava mojimi očami“, kde mali študenti možnosť ukázať ako vnímajú Bratislavu a Slovensko, pretože fotografia povie viac ako tisíc slov.