Dňa 12. novembra 2019 bola hosťom 26. edície predmetu Diplomacia v praxi mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Spojených štátov mexických, J.E. Alicia Buenrostro MASSIEU. Vo svojej prednáške prezentovala aktuálnu ekonomickú situáciu v Mexiku, venovala sa tiež politickej situácii v spojitosti s novozvoleným prezidentom či susedským vzťahom so Spojenými štátmi americkými. Priebeh prednášky viedol Gilbert FUTÓ z Katedry medzinárodných politických vzťahov FMV EU v Bratislave.

Dňa 5. novembra 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadala 4. ročník medzinárodného veľtrhu mobilitného štúdia - International Study Abroad Fair. Cieľom tohto podujatia bolo sprostredkovanie informácií o možnostiach mobilitného štúdia a stáže v zahraničí v rámci programu Európskej komisie Erasmus+ a bilaterálnej spolupráce. Podujatie organizačne zabezpečilo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú už po tretí krát zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #3, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti z detských domov a krízových centier.

Dňa 5. novembra 2019 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi druhý tajomník veľvyslanectva Brazílie na Slovensku, pán Rafael ALONSO Veloso. Vo svojej prezentácií sa podrobne venoval ekonomickému vývoju Brazílie, zahraničnému obchodu s ázijskými krajinami a Európskou úniou. Súčasťou prednášky bolo aj predstavenie ekonomických plánov krajiny, ako otvorenie domáceho trhu pre zahraničných investorov, hlbšia spolupráca s Európskou úniou a plánovaný vstup Brazílie do OECD.

V termíne od 14. do 18. októbra 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila 20 zástupcov z 15 zahraničných partnerských inštitúcií z 13 štátov Európy, Afriky a Ázie v rámci 9. edície International Teaching & Training Week 2019. Podujatie slávnostne otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. a J.E. pani Enkeleda MËRKURI, veľvyslankyňa Albánska na Slovensku.

Dňa 29. októbra 2019 bol hosťom predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. pán Lin LIN. Pred prednáškou sa stretol s prorektorom pre medzinárodné vzťahy Borisom MATTOŠOM a prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM Janou BLŠTÁKOVOU. Veľvyslanec Lin ocenil aktivity univerzity pre rozvoj akademickej spolupráce s čínskymi partnerskými univerzitami. EU v Bratislave implementuje so Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu (SWUFE) od akademického roku 2019/2020 projekt mobilitnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ KA107.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v dňoch 23. - 24. októbra 2019 uskutočnil 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov EDAMBA 2019 - “Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines”.

EU v Bratislave sa po prvýkrát zapojila do medzinárodných osláv programu Erasmus+ pod názvom #ErasmusDays, ktoré boli organizované európskymi vysokými školami a univerzitami v termíne od 10. do 12. októbra 2019. V rámci tejto iniciatívy zorganizovalo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov dňa 10. októbra 2019 prvú edíciu podujatia Welcome Back. Cieľovou skupinou boli študenti, ktorí svoj študijný a stážový pobyt v rámci programu Erasmus+ už v minulosti absolvovali a mohli tak zdieľať svoje zážitky a skúsenosti s ďalšími záujemcami o zahraničnú mobilitu. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo spropagovať možnosti programu Erasmus+ a vyzdvihnúť jeho pridanú hodnotu pre študentov a absolventov EU v Bratislave.