1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 23. februára 2021 sa rektorky a rektori slovenských vysokých škôl stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom na Ekonomickej univerzite v Bratislave, aby prerokovali mimoriadne dôležité témy. Medzi ne patril návrh novely vysokoškolského zákona a prerozdelenie prostriedkov v rámci Plánu obnovy. K prerokovaným témam členovia Slovenskej rektorskej konferencie prijali uznesenia.

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD.doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave, si študentský tím v zložení Bc. Claudia Kronková, Ing. Zeman Mário, Ing. Juraj Dedinský, Ing. Marko Dávid Vateha (náhradníci: Bc. Roman Lechovič, Bc. Katarína Pitáková, Bc. Viktória Mičjanová), už 5-krát za sebou zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2021, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada).

8. februára 2021 sa uskutočnil prvý uvítací deň Welcome Weeku pre zahraničných študentov, ktorý prebiehal online prostredníctvom MS Teams. V letnom semestri akademického roka 2020/2021 absolvuje výmenný semester na Ekonomickej univerzite v Bratislave 69 študentov z 10 štátov Európy a Severnej Ameriky. Najpočetnejšie zastúpenie majú Erasmus+ študenti z Francúzska, Španielska a Nemecka. V rámci bilaterálnej spolupráce absolvujú digitálny semester študenti z Mexika, Ruskej federácie a Švajčiarska.

Tím študentov z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, v zložení Bc. Adriana Durdíková, Bc. Ján Vražda, Bc. Patrik Hnát, Bc. Kevin Cichý a Bc. Matúš Behúl, vyhral národné kolo prestížnej medzinárodnej súťaže CFA Research Challenge, ktoré sa uskutočnilo 10. februára 2021 online formou. Študenti postúpili do regionálneho kola EMEA, v ktorom si zmerajú svoje sily s tímami z Európy, Stredného východu a Afriky.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) konštatuje, že SRK nebola prizvaná k príprave novely vysokoškolského zákona. Prezident SRK Rudolf Kropil rokoval o neoficiálnej verzii návrhu novely vysokoškolského zákona 25. januára 2021 s predstaviteľmi ďalších orgánov reprezentácie vysokých škôl – predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Filipom Šuranom. Predstavitelia orgánov reprezentácie vysokých škôl sa dohodli na spoločnom postupe pri vyjadrení sa k novele vysokoškolského zákona po jej zverejnení. Dňa 28. januára 2021 z iniciatívy SRK prijal prezidenta SRK minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Jedným z bodov rokovania bola aj novelizácia vysokoškolského zákona. Minister deklaroval, že po finalizácii návrhu novely bude táto predložená SRK. Minister školstva prisľúbil svoju účasť na zasadnutí SRK, na ktorom rektorkám a rektorom vysvetlí navrhované zmeny. Predpokladaný dátum konania tohto stretnutia je polovica februára 2021.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) vyjadruje zásadný nesúhlas s pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré obmedzujú akademické slobody a akademickú samosprávu. Vyslovuje hlboké znepokojenie, že takéto závažné zmeny sa pripravujú bez vedomia širokej akademickej obce a bez toho, aby štátne orgány reagovali na predchádzajúce stanoviská akademických senátov slovenských univerzít a fakúlt.

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2020 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov.