Prvý prázdninový týždeň od 1. do 4. júla 2024 patril na Ekonomickej univerzity v Bratislave každoročnému dennému športovému táboru „Leto v pohybe 2024“. Centrum telesnej výchovy a športu EUBA pripravilo pre deti vo veku od 5 do 10 rokov zaujímavý športový program. Denného športového tábora sa zúčastnilo 18 detí, ktoré boli prevažne deti alebo vnúčatá zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tohtoročnou pridanou hodnotou tábora bola Viacúčelová športová hala – Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave, ktorá ponúkala pre deti širokú možnosť športového vyžitia.

Druhý a tretí júlový týždeň tradične patrí Petržalskej letnej univerzite seniorov (PLUS). Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka spoločne otvorili 10. júla 2024 6. ročník PLUS.

Medzinárodná vedecká konferencia výskumníkov v oblasti ekonómie a manažmentu (ISCEMR) je každoročné podujatie, na ktorom sa stretávajú akademici, výskumníci a odborníci z celého sveta, aby diskutovali a vymieňali si názory na súčasné otázky v oblasti ekonómie a manažmentu. Tohtoročná konferencia má tému „Nová éra udržateľného rozvoja: "Zelená transformácia a Financovanie opatrení na ochranu klímy“, ktorá odráža globálny posun smerom k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Cieľom konferencie ISCEMR je podporiť interdisciplinárny výskum a spoluprácu medzi vedcami z rôznych oblastí, poskytnúť platformu na výmenu názorov a skúseností súvisiacich s modernými trendmi v ekonómii a manažmente, zvýšiť dostupnosť a kvalitu výskumu prostredníctvom vytvárania sietí a výmeny poznatkov, podporiť vedeckú spoluprácu v celosvetovom meradle.

Akademický rok 2023/2024 sme slávnostne ukončili promóciami absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia. Univerzita prechádza do letného režimu, kedy si pedagógovia a zamestnanci doprajú patričný oddych a dobijú energiu, ktorú budú potrebovať opäť pre ďalší akademický rok a študenti si užívajú zaslúžené letné prázdniny.

Slovenská technická univerzita (STU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) uspeli s ambicióznym plánom spoločného konzorcia, ktoré sa zameria na široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania a výskumu. Konzorcium má za cieľ podporiť internacionalizáciu, zdieľanie výskumných priestorov a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti slovenských univerzít v stredoeurópskom priestore. Za účasti rektorov oboch univerzít Olivera Moravčíka a Ferdinanda Daňa zasadol v stredu 3. júla prvýkrát Riadiaci výbor projektu na pôde STU.

Projekt OpenmusE, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci grantovej schémy Horizont Európa, predstavuje významnú spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ďalšími 14 podnikateľskými a akademickými partnermi z celej Európy. Tento ambiciózny projekt, ktorý začal v roku 2023, dosiahol významný pokrok v dosahovaní svojich cieľov a veľmi dôležitý míľnik.