S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, študentom, priateľom a známym, že nás dňa 21. 8. 2019 vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil vzácny človek prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.,ktorý počas 41 rokov na Obchodnej fakulte pôsobil vo funkcii vedúceho katedry medzinárodného obchodu, v rokoch 1990 - 1997 bol dekanom Obchodnej fakulty. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného obchodu bol poradcom ministerstiev, bánk, členom dozorných rád a vedeckých rád univerzít doma a v zahraničí.

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2018 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získavajú Michal Páleš a Vladimír Mucha za Teória pravdepodobnosti pre ekonómov s podporou jazyka R.

Od 8. júla do 2. augusta 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebieha už 15. ročník letných škôl Doing Business a Marketing pre študentov z Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC Monterrey), jednej z najvýznamnejších univerzít v Latinskej Ameriky. V tomto roku sa ich zúčastnilo 82 frekventantov.

15. júla 2019 otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave svoje brány už 3. ročníku Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku. 39 bilingválnych detí si prevzalo Výkazy o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvovalo prvú prednášku z marketingu, ktorú viedol Ing. Jozef Orgonáš, PhD. Čerství študenti nasledujú 52 študentov-juniorov, teraz už absolventov DEU 2019 v slovenskom jazyku, ktorí si prevzali diplomy pár dní pred nimi. Čaká ich týždeň podnetného programu v špičkových spoločnostiach a vedúcich inštitúciách SR, ukončený slávnostnou promóciou s odovzdávaním diplomov.

Slávnostnou promóciou ukončilo v piatok 12. júla 2019 52 študentov Detskej ekonomickej univerzity svoje štúdium na letnej škole pre šikovné deti. Už po siedmy raz sme sa stretli a udelili absolventom štúdia diplom a titul inžinier junior za prítomnosti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a auditória pozostávajúceho z hrdých rodičov. Počas dvoch týždňov bohatého programu navštívili top spoločnosti na Slovensku a popredné inštitúcie štátnej správy. Ďakujeme partnerom DEU ako aj rodičom a študentom a tešíme sa na stretnutie v budúcom ročníku DEU 2020.

V dňoch 8. júla – 2. augusta 2019 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná už 15. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko. Program letnej školy v prvý deň otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Na otvorení letnej školy sa zúčastnila aj vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov TEC Monterrey, kampus Toluca pani Andrea PANZERA.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO podpísal memorandum o porozumení s Universiti Teknologi MARA (UiTM). Hostí UiTM v zastúpení rektora prijal dňa 3. júla 2019 Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Na rokovaní sa tiež zúčastnili Anetta ČAPLÁNOVÁ, koordinátorka projektu REPESEA a Ľubomír DARMO, manažér projektu REPESEA. Za UiTM boli na rokovaní prítomní Nor'Azam MASTUKI, dekan Arshad Ayub Graduate Business School a Syed Jamal Abdul Nasir bin SYED MOHAMAD, zástupca dekana.