V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 bude Ekonomická univerzita v Bratislave hostiť 115 výmenných študentov z 15 rôznych krajín v rámci výmenného programu Erasmus+, bilaterálnej spolupráce či Národného štipendijného programu. Najväčšiu skupinu študentov sme prijali v rámci programu Erasmus+, a to najmä z partnerských inštitúcií v Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Nemecku. V rámci bilaterálnej spolupráce sme privítali študentov z Kanady; študenti z Ukrajiny a Uzbekistanu majú možnosť štúdia na EU v Bratislave vďaka Národnému štipendijnému programu. Po prvýkrát sme privítali aj zahraničných študentov denného štúdia z Kene, Vietnamu či Kazachstanu.

Čítať ďalej...

Volejbalový klub Slávia Ekonomická univerzita Bratislava zorganizoval v dňoch 15. - 16. septembra 2023 36. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup 2023 o pohár rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Čítať ďalej...

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave pripravilo v dňoch 11. - 12. septembra 2023 IV. ročník podujatia “PhD. Orientačné dni“. Cieľom podujatia je poskytnúť informácie o štúdiu na EU v Bratislave, ako aj úvodné školenia na pedagogické, publikačné a projektovo-manažérske zručnosti.

Čítať ďalej...

5. – 6. septembra 2023 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil 5. ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Do hlavného mesta zavítali súťažiaci z 13 krajín, aby porovnali svoje vedomosti z ekonómie a financií. Podujatie na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV).

Čítať ďalej...

V dňoch od 10. 07. – 21. 07. 2023 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity konal denný športový tábor „Leto v pohybe 2023“. Centrum telesnej výchovy a športu pripravilo pre deti vo veku od 5 do 10 rokov zaujímavý športový program. Celkovo sa tábora zúčastnilo 35 detí v dvoch termínoch.

Čítať ďalej...