Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Sopronskou univerzitou a jej Ekonomickou fakultou Alexandra Lamfalussyho, s podporou Alexandre Lamfalussy Central European Financial Free University organizuje dňa 22. novembra 2017 o 17. hod. diskusný okrúhly stôl, ktorého témou je kríza v talianskom bankovom systéme a eurozóne.

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si v pondelok 6. novembra 2017 prevzalo 36 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave prof. Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Čiderovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor z rúk prof. Siváka, prorektora pre rozvoj a štatutárneho zástupcu rektora EU v Bratislave.

Ekonomický ústav SAV a Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľujú pozvať na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie “VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie”, ktorá sa uskutoční 23. 11. 2017 v priestoroch Spoločenskej miestnosti V2 v budove rektorátu EUBA.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú zbierku Daruj radosť a vyčaríš úsmev, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, či stolové hry pre deti z detských domov a krízových centier.

Dňa 8.11. 2017 sme mali v rámci predmetu Corporate Responsibility in Pratice opätovne možnosť  privítať  zaujímavú hostku, tentokrát pani Michaelu Ibošovú, koordinátorku pre zodpovedné podnikanie (CSR) v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi, vystúpil dňa 7.11.2017 s prednáškou na tému „Japonsko - Európska únia – strategické partnerstvo“ v rámci celouniverzitného predmetu Diplomacia v praxi.

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., organizujú 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom AIESA 2017 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

27. októbra 2017 sa uskutočnil na Ekonomickej univerzite v Bratislave 3. ročník MiniErasmu, tentokrát v novej štruktúre. Na základe listu pre riaditeľov stredných škôl boli oslovení stredoškoláci, ktorí sa mohli cez online systém prihlásiť na MiniErasmus.

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 24. októbra 2017 Igora Junasa, honorárneho konzula Malajzie v Slovenskej republike pri príležitosti jeho prednášky v rámci dvojsemestrálneho celouniverzitného cyklu Diplomacia v praxi.

Od 16. do 20. októbra 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z rôznych kútov sveta v rámci 5. edície International Teaching & Training Week 2017. Podujatia sa zúčastnilo 20 zástupcov zo 16 zahraničných univerzitných inštitúcií zo 16 európskych i mimoeurópskych krajín.