18. februára 2020 otvoril XXVII. edíciu predmetu Diplomacia v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. pán Andrew GARTH. Témou série prednášok letného semestra 2019/2020 je aktuálne ekonomické a politické dianie v Európe.

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 135 študentov z 22 krajín sveta, ktorí prišli študovať v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Medzi krajiny s najpočetnejším zastúpením patrí Francúzsko, Španielsko a Nemecko. Na univerzite absolvujú študijný pobyt aj študenti z USA či Mexika v rámci bilaterálnej spolupráce a v rámci programu Erasmus+ medzinárodná kreditová mobilita aj študenti z Albánska i Ukrajiny.

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2019 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. 

Úspech nie je náhoda, tak preto neváhaj a príď aj ty, odštartovať svoju novú kariéru a cestu za úspechom práve na Deň absolventov 2020, kde máš jedinečnú príležitosť stretnúť TOP zamestnávateľov, ktorí ti ponúknu nové pracovné príležitosti, brigády, konzultácie, možnosti účasti na stážach či na zahraničných študijných pobytoch.

Slávnostným poklepaním základného kameňa sa dnes na Ekonomickej univerzite v Bratislave oficiálne začala výstavba viacúčelovej športovej haly. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, spoločne s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou a prezidentom Slovenskej asociácie univerzitného športu Júliusom Dubovským, poklepali základný kameň a odštartovali výstavbu športovej haly v areáli univerzity v Petržalke.

Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

EU v Bratislave privítala v piatok 7. februára 2020 v priestoroch univerzity v Bratislave a v Košiciach záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa boli uchádzačom predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 7. februára 2020 od 8:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov) a v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

V dňoch 7. – 17. januára 2020 sa konal 10. ročník zimnej školy, ktorú Ekonomická univerzita v Bratislave organizovala v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business. Podujatie otvoril Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Akademický program bol určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvovali výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Pedagogicky sa na projekte podieľali z francúzskej strany p. Shubho CHAKRABORTY z Katedry pre inovácie a stratégiu ESC Rennes School of Business a p. Richard BEDNÁR z Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave. Voľnočasový program pre študentov z Francúzska zabezpečovala dobrovoľnícka organizácia študentov Erasmus Student Network na EU v Bratislave.