Už tretíkrát sa dobrovoľníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) zúčastnili na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto 2021 (NM´21) so sloganom „Urobme z našich miest lepšie miesta pre život!“ Tento rok sa všetky procesy na NM´21 realizovali intenzívne v intenciách udržateľnosti – nielen v čase pandémie zveľaďovať, skrášľovať, skrátka dlhodobo úspešne udržiavať náš environment, ale aj udržateľne sa správať k ochranným prostriedkom a odevom.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a predsedníčka Rady Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Zora Szakalová podpísali dňa 26. mája 2021 Kolektívnu zmluvu ako výsledok rokovania zástupcov univerzity so zástupcami zamestnancov.

Vážení uchádzači o štúdium na EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.