Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami. Viac informácií o projekte nájdete v priloženom dokumente.

 

Projekt 2016

Projekt 2016 je možné realizovať od 01.06.2016 do 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

  • Čína - Southwestern University of Finance and Economics Soochow University
  • Gruzínsko - Georgian Institute of Public Affairs
  • Kambodža - Zaman University
  • Juhoafrická republika
    • Cape Peninsula University of Technology
    • University of Cape Town

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študenti

Počet študentovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 4 2
Gruzínsko 4 0
Kambodža 0 0
JAR 0 0

Poznámka: Priemerná dĺžka mobility 1 študenta je 6 mesiacov, pričom minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Učitelia

Počet učiteľovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 0 0
Gruzínsko 0 0
Kambodža 1 1
JAR 1 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 učiteľa je 5 dní bez dní potrebných na cestu. Učiteľ je povinný počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Zamestnanci

Počet zamestnancovIncoming (z EUBA)Outgoing (z EUBA)
Čína 2 2
Gruzínsko 2 1
Kambodža 2 1
JAR 1 2

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility 1 zamestnanca je 5 dní bez dní potrebných na cestu.

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave