Názov univerzity/KrajinaNázov študijného programuStupeň
štúdia
Druh
diplomu
Fakulta
BULHARSKÁ REPUBLIKA
University of National and World Economy in Sofia Hospodárska diplomacia / Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV
ČESKÁ REPUBLIKA
Vysoká škola ekonomická v Praze Všeobecný manažment / General Management 2. dvojitý FPM
Vysoká škola ekonomická v Praze Marketingový a obchodný manažment / Marketing and Trade Management 2. dvojitý OF
FRANCÚZSKA REPUBLIKA
Université de Strasbourg Všeobecný manažment / General Management 2. dvojitý FPM
IDRAC Business School Lyon Všeobecný manažment / General Management 2. dvojitý FPM
Université de Lorraine Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia / Foreign Languages and Intercultural Communication 2. delokalizovaný FAJ
ÍRSKO
University of Limerick Ekonomika a manažment podniku 1. dvojitý FPM
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA
University of Latvia Hospodárska diplomacia / Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA
University of Coimbra Aplikovaná ekonómia / Applied Economics 2. dvojitý NHF
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
Nottingham Trent University Financie a dane / Finance and Taxes 2. dvojitý NHF
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Podniková ekonomika a manažment / Business Economics and Management 1. dvojitý FPM
TALIANSKÁ REPUBLIKA
University of Pavia Financie a dane / Finance and Taxes 2. dvojitý NHF
UKRAJINA
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana Hospodárska diplomacia / Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV
State University Uzhorod National University Hospodárska diplomacia / Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV

 

Vysvetlivky:

NHF - Národohospodárska fakulta

OF - Obchodná fakulta

FHI - Fakulta hospodárskej informatiky

FPM - Fakulta podnikového manažmentu

FMV - Fakulta medzinárodných vzťahov

FAJ - Fakulta aplikovaných jazykov

PHF - Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach