1xbet
Názov univerzity/KrajinaNázov študijného programuStupeň
štúdia
Druh
diplomu
Fakulta
ČESKÁ REPUBLIKA
Vysoká škola ekonomická v Praze Všeobecný manažment 2. dvojitý FPM
ČÍNA
Ningbo University, Business School Business Economics and Management 1. dvojitý FPM
Ningbo University, Business School General Management 2. dvojitý FPM
FRANCÚZSKA REPUBLIKA
Université de Strasbourg General Management 2. dvojitý FPM
Université de Lorraine v Nancy Management de la vente 2. dvojitý OF
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA
University of Latvia v Rige Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
Nottingham Trent University BA (Hons) International Business Management 1. dvojitý NHF
Nottingham Trent University MSc in International Finance 2. spoločný NHF
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO
Univerzita Martina Lutherav Halle-Wittenbergu Internationales Finanzmanagement 2. spoločný FHI
THAJSKÉ KRÁĽOVSTVO
National Institute of Development
Administration v Bangkoku
Finance/International Finance 2. dvojitý NHF
National Institute of Development
Administration v Bangkoku
Global Finance 2. dvojitý NHF
UKRAJINA
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana Economic Diplomacy 2. dvojitý FMV