Harmonogram akademického roka 2024/2025

 

Platné pre akademický rok 2023/2024

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 4. 9. – 14. 9. 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4. 9. – 14. 9. 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 18. 9. – 22. 12. 2023 okrem 30. 10. – 3. 11. 2023 a 17. 11. 2023
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermínov 16. 12. – 22. 12. 2023  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 16. 9. – 22. 12. 2023  okrem 18. 11. 2023
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september – december 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 2. 1. – 2. 2. 2024  
Výučba - letný semester - denné štúdium 5. 2. – 3. 5. 2024 okrem 29. 3. 2024, 1. 4. 2024, 1. 5. 2024
Výučba - letný semester - externé štúdium 3. 2. – 4. 5. 2024 okrem 30. 3. 2024
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení 29. 4. – 4. 5. 2024  
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február – máj 2024 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 6. 5. – 4. 7. 2024*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 6. 5. – 4. 7. 2024** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia v slovenskom jazyku 17. 6. – 21. 6. 2024  
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia v anglickom jazyku 25. 3. – 28. 3. 2024  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia v slovenskom jazyku 2. 5. - 26. 7. 2024
12. 8. - 23. 8. 2024
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia v anglickom jazyku 1. 3. – 26. 7. 2024  
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún – júl 2024 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2024 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2024 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie I. stupeň štúdia 17. 6. – 4. 7. 2024  
Promócie II. stupeň štúdia 17. 6. – 4. 7. 2024 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október - november 2024  
Obdobie hlavných prázdnin 8. 7. - 31. 8. 2024  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 13.30 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 15. 11. 2022

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 22. 11. 2022

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 25. 1. 2023