Harmonogram akademického roka 2018/2019

 

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 4. 9. - 22. 9. 2017 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4. 9. - 22. 9. 2017 podľa harmonogramov fakúlt
Otvorenie akademického roka 26. 9. 2017  
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 18. 9. - 15. 12. 2017  
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 11. 12. - 15. 12. 2017  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 23. 9. - 16. 12. 2017  
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2017 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 18. 12. - 22. 12. 2017
2. 1. - 2. 2. 2018
 
Zimné prázdniny 5. 2. - 9. 2. 2018  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 1. a 2. ročník
I. stupňa a 1. ročník II. stupňa
12. 2. - 11. 5. 2018  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 3. ročník I. stupňa
a 2. ročník II. stupňa
12. 2. - 27. 4. 2018  
Výučba - letný semester - externé štúdium - okrem záverečných
ročníkov I. a II. stupňa
10. 2. - 12. 5. 2018 okrem 31. 3. 2018
Výučba - letný semester - externé štúdium - záverečný ročník
I. a II. stupňa
10. 2. - 28. 4. 2018 okrem 31. 3. 2018
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 23. 4. - 28. 4. 2018
7. 5. - 12. 5. 2018
pre záverečné ročníky na I. a II. stupni
pre ostatné ročníky na I. a II. stupni
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 30. 4. - 26. 5. 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 14. 5. - 6. 7. 2018*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 14. 5. - 6. 7. 2018** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 11. 6. - 15. 6. 2018  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 18. 6. - 6. 7. 2018
20. 8. - 24. 8. 2018
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2018 - máj 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie II. stupeň štúdia 25. 6. - 6. 7. 2018  
Promócie I. stupeň štúdia 2. 7. - 6. 7. 2018 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október 2017
marec 2018
 
Obdobie hlavných prázdnin 9. 7. - 31. 8. 2018  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 11. 1. 2017

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 18. 1. 2017

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 22. 2. 2017