Platné pre akademický rok 2022/2023

 

Harmonogram akademického roka 2023/2024 na EU v Bratislave

 

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 2. 9. - 16. 9. 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 2. 9. - 16. 9. 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 19. 9. - 16. 12. 2022 okrem 31. 10., 1.11., 2.11. a 17.11.2022
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermínov 12. 12. - 16. 12. 2022  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 17. 9. - 17. 12. 2022  
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 19. 12. – 23. 12. 2022
2. 1. – 3. 2. 2023
 
Výučba - letný semester - denné štúdium 13. 2. – 12. 5. 2023 okrem 7.4., 10.4., 1.5. a 8.5.2023
Výučba - letný semester - externé štúdium 11. 2. - 13. 5. 2023 okrem 7.4., 10.4., 1.5. a 8.5.2023
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení 9. 5. - 12. 5. 2023  
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 15. 5. - 30. 6. 2023*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 15. 5. - 30. 6. 2023** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 12. 6. - 16. 6. 2023  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 2. 5. - 28. 7. 2023
14. 8. - 24. 8. 2023
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie I. stupeň štúdia 19. 6. - 30. 6. 2023  
Promócie II. stupeň štúdia 19. 6. - 30. 6. 2023 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október - november 2023  
Obdobie hlavných prázdnin 3. 7. - 31. 8. 2023  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 13.30 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 23. 11. 2021

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 01. 12. 2021

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 15.12.2021