Harmonogram akademického roka 2022/2023 na EU v Bratislave

 

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 2. 9. - 17. 9. 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 2. 9. - 17. 9. 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Slávnostné otvorenie akademického roka 20. 9. 2021 centrálne pre celú univerzitu
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 20. 9. - 17. 12. 2021 okrem 29. 10., 1.11., 2.11. a 17.11.2021
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermínov 13. 12. - 17. 12. 2021  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 17. 9. - 17. 12. 2021 okrem 30. 10. 2021
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 20. 12. – 23. 12. 2021
3. 1. – 4. 2. 2022
 
Jarné prázdniny 7. 2. – 11. 2. 2022  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 1. a 2. ročník
I. stupňa a 1. ročník II. stupňa
14. 2. – 13. 5. 2022 okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022
Výučba - letný semester - denné štúdium - 3. ročník I. stupňa
a 2. ročník II. stupňa
14. 2. - 29. 4. 2022 okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022
Výučba - letný semester - externé štúdium - okrem záverečných
ročníkov I. a II. stupňa
11. 2. - 7. 5. 2022 okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022
Výučba - letný semester - externé štúdium - záverečný ročník
I. a II. stupňa
11. 2. - 23. 4. 2022 okrem 15. 4. 2022, 16. 4. 2022
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermínov 25. 4. - 29. 4. 2022
9. 5. - 13. 5. 2022
pre záverečné ročníky na I. a II. stupni
pre ostatné ročníky na I. a II. stupni
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 2. 5. - 27. 5. 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 16. 5. - 2. 7. 2022*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 16. 5. - 1. 7. 2022** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 13. 6. - 16. 6. 2022  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 1. 5. - 1. 7. 2022
15. 8. - 24. 8. 2022
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie I. stupeň štúdia 20. 6. - 1. 7. 2022  
Promócie II. stupeň štúdia 20. 6. - 1. 7. 2022 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október - november 2022  
Obdobie hlavných prázdnin 4. 7. - 31. 8. 2022  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 13.30 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 3. 11. 2020

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 11. 11. 2020

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 16.12.2020