1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Harmonogram akademického roka 2021/2022 

 

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 2. 9. - 18. 9. 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 2. 9. - 18. 9. 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 5. 10. - 18. 12. 2020 okrem 30.10. - 2.11.2020
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 26. 9. - 19. 12. 2020 okrem 31.10.2020 
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 21. 12. – 22. 12. 2020
4. 1. – 5. 2. 2021
 
Jarné prázdniny 8. 2. – 12. 2. 2021  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 1. a 2. ročník
I. stupňa a 1. ročník II. stupňa
15. 2. – 14. 5. 2021 okrem 1. - 6. 4. 2021
Výučba - letný semester - denné štúdium - 3. ročník I. stupňa
a 2. ročník II. stupňa
15. 2. - 30. 4. 2021 okrem 1. - 6. 4. 2021
Výučba - letný semester - externé štúdium - okrem záverečných
ročníkov I. a II. stupňa
13. 2. - 8. 5. 2021 okrem 1. - 6. 4. 2021; 1.5. a 8.5.2021
Výučba - letný semester - externé štúdium - záverečný ročník
I. a II. stupňa
13. 2. - 24. 4. 2021 okrem 3. 4. 2021
Týždeň na udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermínov 26. 4. - 30. 4. 2021
10. 5. - 14. 5. 2021
pre záverečné ročníky na I. a II. stupni
pre ostatné ročníky na I. a II. stupni
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 3. 5. - 28. 5. 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 17. 5. - 2. 7. 2021*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 17. 5. - 2. 7. 2021** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 14. 6. - 18. 6. 2021  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 14. 6. - 2. 7. 2021
august 2021
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie I. stupeň štúdia 21. 6. - 2. 7. 2021  
Promócie II. stupeň štúdia 28. 6. - 2. 7. 2021 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia 1. - 8. október 2020  
Obdobie hlavných prázdnin 5. 7. - 31. 8. 2021  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 3. 12. 2019

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 11. 12. 2019

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 17.12.2019