Uvádzame Vám informácie o poskytovaní preventívnej a liečebnej zdravotníckej starostlivosti zamestnancom pracujúcim na EU v Bratislave. 

Chceme Vás upozorniť na význam správneho rozhodnutia pri voľbe zmluvného lekára a taktiež Vám poskytnúť potrebné informácie, ktoré Vám výber uľahčia:

  • zvoľte si takého zmluvného lekára, ktorý je ľahko dostupný
  • zmluvný lekár Vám zabezpečí komplexnú lekársku starostlivosť v oblasti preventívnej, liečebnej aj poradenskej
  • pri prihlasovaní je potrebné predložiť svoju zdravotnú kartu
  • zúčastňujte sa pravidelne preventívnych prehliadok (aby ste predchádzali chorobám, ktoré prebiehajú bez subjektívnych ťažkostí, ako napr. poruchy zmyslových orgánov, choroby obličiek, pečene, poruchy tuk. metabolizmu)
  • zúčastňujte sa povinných očkovaní, ktoré zabezpečuje výhradne zmluvný lekár

 

Dovoľujeme si oznámiť zamestnankyniam, ktoré boli v ambulantnej starostlivosti MUDr. Miroslava Mikulíka, že s účinnosťou od 1.9.2014 túto starostlivosť prevzala MUDr. Jana Mareková. Upozorňujeme na zmenu ordinačných hodín.

Ordinačné hodiny MUDr. Marekovej