Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na letný semester 2017/2018 Rozvrh platný od 26. 02. 2018

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.

Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia LS 2017/2018 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu

 

Rozvrh je dostupný aj v mobilnej aplikácii - http://euba-rozvrh.herokuapp.com/

Rozvrhy Centrum telesnej výchovy a športu

Letný semester 2017/2018

Vysokoškolská liga - všetky fakulty: ZAČIATOK VÝUČBY od 19.2.2018

Zápis na telesnú výchovu: 08. - 14. 02. 2018

 

ROZVRH | ROZVRH ENG

AEROBIK - telocvičňa Horský park

DeňČasVyučujúci
Utorok 17.00 - 18.30 Lörincziová

AEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Streda 11.00 - 12.30 Lörincziová
  13.30 - 15.00 Voltnerová

BASKETBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Streda 09.30 - 11.00 Orviský
Štvrtok 15.30 - 17.00 Podgórska

BASKETBAL - telocvičňa ŠD Horský park

Vysokoškolská liga MUŽI fakulty:

DeňČasFakultyVyučujúci
Pondelok 18.30 - 20.00 NHF, FMV, FHI Orviský
Utorok 20.00 - 21.30 OF, FPM, FAJ Škultéty

Vysokoškolská liga ŽENY - všetky fakulty

Utorok 18.30 - 20.00 Podgórska

BEDMINTON - STU Petržalka

DeňČasVyučujúci
Pondelok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Orviský
Utorok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Podgórska
Streda 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Hložek
Štvrtok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Janík

BODYWORK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 09.15 - 10.45 Čechvalová
Utorok 13.30 - 14.45 Čechvalová
Streda 15.15 - 16.45 Čechvalová

FITBALLAEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 17.00 - 18.30 Kalečíková

FLORBAL - ŠH Mladosť

Vysokoškolská liga všetky fakulty

DeňČasVyučujúci
Streda 21.00 - 22.00  

FLORBAL - telocvičňa Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 12.30 - 14.00, 15.30 - 17.00 Dubovský
Utorok 14.00 - 15.30 Orviský
Streda 14.00 - 15.30 Dubovský
Štvrtok 17.00 - 18.30 Heriban
Piatok 14.00 - 15.30 Partl

FUTBAL - ihrisko/telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 14.00 - 15.30 Hložek
Utorok 12.30 - 14.00 Janík
Streda 12.30 - 14.00 Heriban

FUTSAL - multifunkčné ihrisko Horský park

Vysokoškolská liga, všetky fakulty

DeňČasVyučujúci
Pondelok 15.30 - 17.00 Janík

HÁDZANA - multifunkčné ihrisko Horský park

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 12.30 - 14.00 Hložek

INTERVALOVÝ TRÉNING - posilovňa Školička

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30
15.15 - 16.45
17.00 - 18.30
Kalečíková
Heriban
Heriban
Utorok 07.30 - 09.00
11.00 - 12.30
Kalečíková
Kalečíková
Streda 07.30 - 09.00 Kalečíková

KONDIČNÁ KULTURISTIKA: Posilňovňa - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČas
Pondelok 12.30 - 14.00, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Utorok 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Streda 11.00 - 12.30, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Štvrtok 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00

KONDIČNÁ KULTURISTIKA: Posilňovňa - Školička EU

DeňČas
Pondelok 09.15 - 10.45, 13.30 - 15.00
Utorok 09.15 - 10.45, 13.30 - 15.00, 15.15 - 16.45, 17.00 - 18.30
Streda 09.15 - 10.45, 11.00 - 12.30, 13.30 - 15.00, 15.15 - 16.45, 17.00 - 18.30
Štvrtok 09.15 - 10.45, 11.00 - 12.30, 13.30 - 15.00, 15.15 - 16.45, 17.00 - 18.30

KONDIČNÝ BEH - Školička EU

(lesopark Petržálka, Školička EU)

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 11.00 - 12.30 Orviský

PILATES - Školička EU:

DeňČasVyučujúci
Utorok 09.15 - 10.45 Kalečíková
Streda 09.15 - 10.45 Kalečíková

PLÁVANIE - plaváreň Pasienky

Veľký bazén

DeňČasVyučujúci
Pondelok 13.00 - 14.00 Janík
Utorok 12.00 - 13.00, 13.00 - 14.00 Heriban
Štvrtok 09.00 - 10.00, 10.00 - 11.00 Lörincziová

Vysokoškolská liga muži, ženy, všetky fakulty - malý bazén

DeňČasVyučujúci
Pondelok 20.00 - 21.00 Voltnerová

POWERJOGA - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30 Voltnerová
Utorok 17.00 - 18.30 Voltnerová
Štvrtok 09.15 - 10.45 Voltnerová

ROPICS - telocvičňa HP

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 14.00 - 15.30 Lörincziová

STEPAEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 15.15 - 16.45 Lörincziová

STOLNÝ TENIS - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30 Podgórska
Piatok 12.30 - 14.00 Partl

TABATA - Školička EU v Bratislave

DeňČasVyučujúci
Utorok 11.00 - 12.30 Lámošová
Štvrtok 11.00 - 12.30 Lámošová

TENIS - hala STU Agrofert Petržalka

DeňČasÚroveňVyučujúci
Pondelok 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
začiatočníci
začiatočníci
pokročilí
Škultéty
Streda 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
začiatočníci
pokročilí
pokročilí
Škultéty

VOLEJBAL - telocvičňa ŠD Horský park

Vysokoškolská liga MUŽI

DeňČasFakultyVyučujúci
Streda 18.30 - 20.00 všetky fakulty Podgórska
Štvrtok 20.00 - 21.30 všetky fakulty Kalečíková

Vysokoškolská liga ŽENY

DeňČasFakultyVyučujúci
Streda 17.00 - 18.30   Dubovský
Štvrtok 18.30 - 20.00   Matulníková

VOLEJBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Utorok 15.30 - 17.00 Orviský
Streda 11.00 - 12.30 Heriban

Letné kurzy

Náhrada za semestrálnu výučbu:

  • Splavy - Vltava
  • Rafting - kaňonin, Slovinské Alpy

Oslobodení od TV

Prednášky s odbornou tématikou

DeňČasMiestnosť
Pondelok 07.30 - 09.00 B1.08

Rozvrhy jazykov

Rozvrhy jazykov pre jednotlivé fakulty nájdete na stránke Fakulty aplikovaných jazykov v sekcii Štúdium - Študenti ostatných fakúlt

Rozdelenie študentov do krúžkov pre jednotlivé fakulty nájdete na stránke Fakulty aplikovaných jazykov v sekcii Štúdium - Rozdelenie študentov do krúžkov

Externé štúdium

Rozvrh externého štúdia na letný semester 2017/2018. Rozvrh platný od 24. 02. 2018.

  NHF OF FHI FPM
1. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy  
2. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
4. ročník Bc. všetky programy      
1. ročník Ing. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
2. ročník Ing. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník Ing.     všetky programy  

 

Mená vyučujúcich zodpovedných za výučbu jazykov na externom štúdiu nájdete na stránke Fakulty aplikovaných jazykov v sekcii Štúdium - Rozvrhy - Študenti ostatných fakúlt