Handbook for incoming students

Exchange Fact-Sheet 2024/2025

Erasmus+ Partner Information 2024/2025

Erasmus Policy Statement

Erasmus Student Charter

Erasmus Charter 2021 - 2027

 

Prihlasovacie dokumenty

Každý prichádzajúci výmenný študent musí byť zaradený na niektorú z našich fakúlt na individuálnom študijnom programe.

Študent si musí vybrať jeden zo študijných programov a minimálne 3 kurzy z preferovaného študijného programu.

Krátko po nominácii musia študenti vyplniť Prihlášku - bude zaslaný odkaz, kde si študent zároveň vyberie študijný program. Zoznam jednotlivých študijných programov nájdete na stránke Katalóg predmetov

Študenti musia poslať aj:

  • Potvrdenie jazykovej úrovne
  • Zmluva o predmete/Learning Agreement

 

Potvrdenie jazykovej úrovne

Zahraničný študent je povinný priložiť k online registrácií aj potvrdenie o jazykovej úrovni B2/C1. Dokument musí byť oficiálne potvrdený jeho vysielajúcou univerzitou.

Confirmation of Foreign Language Proficiency Level B2 or C1

The University of Economics in Bratislava requests incoming students to prove their foreign language proficiency at B2 or C1 level as stipulated by the Common European Framework of Reference for Languages established by the Council of Europe.

The Confirmation of Foreign Language Proficiency Level B2 or C1 should be issued by the sending university based on the results of any standardised language examination, which demonstrates the required level of foreign language proficiency acquired by the incoming students.

 

Víza

Každý študent z mimočlenských štátov EU je povinný na základe preposlaného akceptačného listu pred príchodom na územie Slovenskej republiky vyriešiť svoju vízovú povinnosť na príslušnej ambasáde,

Študenti bez vízovej povinnosti sa musia na základe konzultácie s vedením ubytovacieho zariadenia zaregistrovať na cudzineckej polícii a podať žiadosť o prechodný pobyt.

 

INTERNATIONAL STUDENT´S GUIDE TO SLOVAKIA http://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/student-guide_web_2014.pdf

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk