Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

 

Ubytovanie počas štátnic 

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentom záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok.

Ubytovanie bude možné vzhľadom na obmedzenú ubytovaciu kapacitu a dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení iba vo vybraných študentských domovoch a to iba na jednu noc za cenu 12 Eur/noc

Ubytovanie bude možné poskytnúť len na základe  objednávky, zaslanej elektronicky minimálne 5 dní pred požadovaným termínom ubytovania!

V objednávke je potrebné vyplniť všetky údaje a odoslať na e-mail:

Potvrdenie rezervácie ubytovania s podrobnými informáciami a podmienkami ubytovania Vám budú do 48 hodín zaslané e-mailom.

 

Objednávka ubytovania počas štátnic

 

Ponuka letného ubytovania

 

Helpdesk pre študentské domovy