Odporúčaná literatúra na prijímaciu skúšku na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave z predmetov:

  • Všeobecné študijné predpoklady
  • Cudzí jazyk (platí pre všetky fakulty s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov)
  • Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk a Španielsky jazyk (platí iba pre Fakultu aplikovaných jazykov)

 

Odporúčaná literatúra z predmetu „VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY“

MUCHOVÁ, E. a kol.: Základy ekonómie. vyd. Wolter Kluwers 2021, ISBN 978-80-7676-134-6

NOVÁK, J. – ŠLOSÁR, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Štvrté, aktualizované vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2019.

DURAJKOVÁ, D. – KOPECKÁ, H. – VARGOVÁ , D.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Štvrté, prepracované vydanie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2019.

KRSKOVÁ, A. – KRÁTKA, D.: Základy práva a ochrana spotrebiteľa. Deviate, aktualizované vydanie. Bratislava : SPN  – Mladé letá, 2016.

TÓTH, R.: Základy politológie. Šieste vydanie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.

MARTINKOVÁ - VAVROVÁ: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia: Vydavateľstvo Príroda, 2013

Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-

Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714)

RUMANOVÁ,Ľ. a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou. SPU Nitra, 2012

FECENKO, J.: Riešené testy z matematiky a logiky. Bratislava: Letra Edu, 2019

FECENKO, J. – ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, I. – MUCHA, V. – ŠOLTÉSOVÁ, T.: MATEMATKA. Požiadavky na prijímacie skúšky na EU v Bratislave, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2015, ISBN 978-80-225-4152-7 Stredoškolské učebnice z matematiky. 

LIPKOVÁ, Ľ. a kol.: Európska únia. Vydavateľstvo Sprint 2011 

REICHBAUER, O.: Európska únia pre každého.  Vydavateľstvo: Eurolitera, 2004

ORBANOVÁ, D. –VELICHOVÁ, L.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2014, ISBN 978-80-10-02575-6

 

Odporúčaná literatúra z predmetu „CUDZÍ JAZYK“

(pre všetky fakulty s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov)

Anglický jazyk:

LASKOVIČOVÁ, T., ONDREJOVA, Z.: Príručka na prijímacie skúšky, anglický jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2015

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M., MACKOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell, 2003

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell 2008

stredoškolské učebnice, anglické a americké noviny a časopisy

Nemecký jazyk:

POSPÍŠILOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky z jazyka nemeckého Bratislava, EKONÓM, 2014

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Nová maturita z nemčiny, Bratislava, Aktuell 2006

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Slovná zásoba pre novú maturitu, Bratislava, Aktuell 2006

stredoškolské učebnice, nemecké noviny a časopisy

Francúzsky jazyk:

RIZEKOVÁ, I., VITA, T.: Príručka na prijímacie skúšky, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012

BÍROVÁ, J.: Maturujem z francúzštiny po novom (2.diel). Vzdelávanie Don Bosca, 2005 a 2006

stredoškolské učebnice, francúzske noviny a časopisy

Španielsky jazyk:

PAĽKOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky, španielsky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012

MÁTÉFFYOVÁ, E., MIGUEL SANTOS (de), César: Španielčina - nová maturita, Nitra, ENIGMA, 2010

LENGHARDTOVÁ, J.: Španielčina 1, 2, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016

SPIŠIAKOVÁ, M., VARELA CANO, D. P.: Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami, Bratislava, Mikula, 2015stredoškolské učebnice, španielske noviny a časopisy

Taliansky jazyk:

RIZEKOVÁ, I., VITA, T.: Príručka na prijímacie skúšky, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012

KUČERKOVÁ, M., LAUDANI, D.: Laggere e capire ľltalia, učebnica talianskeho jazyka a kultúry, Nitra, ENIGMA, 2009

stredoškolské učebnice, talianske noviny a časopisy

Ruský jazyk:

DOROTJAKOVÁ, V. et al.: Rusko-slovenský slovník. Bratislava, SPN 1989

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 1. Plzeň, Fraus 2007

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 2. Plzeň, Fraus 2008

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 3. Plzeň, Fraus 2009

KOLLÁROVA, E., TRUŠINOVÁ, Ľ. B.: Встречи с Россией. Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník stredných škôl. 2. vydanie. Bratislava, SPN 2004

KOLLÁROVA, E., TRUŠINOVÁ, Ľ. B.: Встречи с Россией. Ruský jazyk pre 3. a 4. ročník stredných škôl. 2. vydanie. Bratislava, SPN 2009

KVAPIL, R., RECHTORÍKOVÁ, G.: Príručka na prijímacie skúšky: slovenský jazyk, ruský jazyk. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM, 2012

Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vydanie. Bratislava : Veda, SAV, 2013

Slovenský jazyk:

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J. Hovorme spolu po slovensky! B2. Slovenčina ako cudzí jazyk. Učebnica, 2. časť. Bratislava, UK Bratislava, 2008

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky! B2. Slovenčina ako cudzí jazyk. Cvičebnica, 2. časť. Bratislava, UK Bratislava, 2008

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky! B2. Slovenčina ako cudzí jazyk. Gramatika. Bratislava, UK Bratislava, 2008

KVAPIL, R., RECHTORÍKOVÁ, G.: Príručka na prijímacie skúšky: slovenský jazyk, ruský jazyk. 1. vydanie. Bratislava, EKONÓM, 2012

Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vydanie. Bratislava : Veda, SAV, 2013

 

Odporúčaná literatúra z predmetov „ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK“

(platí pre Fakultu aplikovaných jazykov)

 

Anglický jazyk:

LASKOVIČOVÁ, T., ONDREJOVÁ, Z.: Príručka na prijímacie skúšky, anglický jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2015

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M., MACKOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell, 2003

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell 2008

stredoškolské učebnice, anglické a americké noviny a časopisy

Nemecký jazyk:

POSPÍŠILOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky z nemeckého jazyka, Bratislava, EKONÓM, 2012

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Nová maturita z nemčiny, Bratislava, Aktuell 2006

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Slovná zásoba pre novú maturitu, Bratislava, Aktuell 2006

HOMOLKOVÁ B.: Reálie nemecky hovoriacich krajín, FRAUS 1997

stredoškolské učebnice, nemecké noviny a časopisy 

Francúzsky jazyk:

RIZEKOVÁ, I., VITA, T.: Príručka na prijímacie skúšky, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012

BÍROVÁ, J.: Maturujem z francúzštiny po novom (2.diel). Vzdelávanie Don Bosca, 2005 a 2006

stredoškolské učebnice, francúzske noviny a časopisy

Španielsky jazyk:

PAĽKOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky, španielsky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012

MÁTÉFFYOVÁ, E., MIGUEL SANTOS (de), César: Španielčina - nová maturita, Nitra, ENIGMA, 2010

LENGHARDTOVÁ, J.: Španielčina 1, 2, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016

SPIŠIAKOVÁ, M., VARELA CANO, D. P.: Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami, Bratislava, Mikula, 2015

stredoškolské učebnice, španielske noviny a časopisy