Aktuality
Prvý študentský veľtrh na EUBE

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu v spolupráci s vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave pre teba pripravil pilotný ročník projektu STUDENTS FAIR, ktorého cieľom je podporiť [ ... ]