Aktuality
UniBeh EUBA 2022

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom EU v Bratislave a spoločnosťou DELL Technologies, pozývajú všetkých zamestnancov a študentov na športové podujatie [ ... ]

Aktuality
Opatrenie rektora číslo 6/2022

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčania Kolégia rektora ako poradného orgánu zo dňa 21. septembra 2022 z dôvodu realizácie opatrení súvisiacich s energetickými úsporami [ ... ]