Aktuality
EU v Bratislave má nové docentky

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 29. júna 2022, odovzdal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docentke doc. [ ... ]