"Škola poskytuje veľa možností a príležitostí na to, aby študent mohol objaviť, ak v tom ešte nemá jasno, čo ho baví a čo by chcel v budúcnosti robiť. Pri troche šikovnosti sa dá čas efektívne rozdeliť medzi štúdium a prácu. Či už v odbore alebo aj mimo neho. Na univerzite taktiež nie je problém pri pokračovaní na inžinierskom stupni zmeniť odbor či fakultu. EU v Bratislave dáva študentom voľnosť vo všetkých smeroch."

Dominika, Národohospodárska fakulta

 

"Výber vysokoškolského štúdia je pre nás, mladých ľudí, veľmi dôležitým krokom v našom živote. Mojou voľbou bola Ekonomická univerzita v Bratislave, na ktorej študujem tretí rok. Chcela som sa ďalej venovať ekonómii a hlavne účtovníctvu, ku ktorému som inklinovala už počas strednej školy. Pre tento dôvod som si zvolila EU v Bratislave, ktorá ponúkala možnosť priamo študovať nielen ekonómiu ako samú o sebe, ale ďalej sa zaoberať a špecializovať sa na účtovníctvo. Veľkým plusom, ktorý som videla bolo, že naša univerzita sa nachádza v hlavnom meste - Bratislava, kde je veľká šanca získať popri štúdiu aj potrebnú prax. Po nástupe na vysokú školu sa môj predpoklad výberu správnej školy len potvrdil. Ekonomická univerzita ponúka kvalitné vzdelávacie plány, či prednášky rôznych osobností a svetových spoločností. Škola ponúka nielen vzdelávanie, ale aj zábavu. Vysokoškolský život ponúka spoznávanie nových ľudí, účasť na rôznych študentských podujatiach, z ktorých má každý nové a príjemné spomienky. Na univerzite som spoznala úžasných ľudí, s ktorými vytvárame nové zážitky. Môj výber bol určite správny."

Alexandra, Fakulta hospodárskej informatiky

 

"EU v Bratislave ponúka široký výber študijných programov cez obchod, účtovníctvo, manažment až po jazyky. Absolventi EU v Bratislave majú dobré meno u zamestnávateľov. Zároveň na univerzite vyučujú aj ľudia z praxe, ktorí poskytujú nám študentom veľmi cenné skúsenosti nielen do pracovného, ale aj osobného života. Okrem toho univerzita ponúka aj skvelé možnosti výberu Erasmus pobytov a iných mimoškolských aktivít. Aj pre tieto výhody som sa rozhodla pre štúdium na EU v Bratislave."

Melika, Fakulta podnikového manažmentu

 

"Keďže rád študujem jazyky a riadim sa heslom "Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom", padla voľba pri rozhodovaní sa na akú vysokú školu pôjdem študovať na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorej jednou z organizačných súčastí je Fakulta aplikovaných jazykov. Na EU v Bratislave si teda môžem rozšíriť svoje poznatky v oblasti jazykov a ekonómie. Táto kombinácia má podľa mňa veľké uplatnenie a perspektívi na pracovnom trhu. Keď ešte k tomu prirátame predmety zamerané na ekonómiu a marketing, výjde mi, že EU v Bratislave je tá správna voľba, ktorá je veľmi zaujímavá a otvára človeku dvere do sveta."

Andrej, Fakulta aplikovaných jazykov

 

"Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka študentom možnosť rozvíjať svoje ekonomické znalosti. Prostredníctvom študijných programov ponúka študentom možnosť zapájať sa aj do mimoškolských aktivít ako je študentský parlament. Okrem toho ponúka jazykové znalosti študentov prostredníctvom programu Erasmus+. Samozrejmosťou je aj prístup pedagógov, ktorý je na vysokej úrovni a ochote pomôcť a vysvetliť."

Lenka, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach