Študijný poriadok EU v Bratislave v úplnom znení - účinný od 1.9. 2017

Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 1. 4. 2016