Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Študijný poriadok EU v Bratislave v úplnom znení - účinný od 1.9. 2017

Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 1. 4. 2016

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EU v Bratislave - účinný 10. 3. 2016

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave