Prestížna medzinárodná akreditácia AACSB

Prestížna medzinárodná akreditácia AACSB

Patríme k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnú akreditáciu AACSB. Sme tak prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akreditáciu.

 

Komplexné vzdelávanie

Komplexné vzdelávanie

Ako jediná univerzita na Slovensku poskytujeme komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia.

 

7 fakúlt a 7 400 študentov

7 fakúlt a 7 400 študentov

Už 82 rokov vychovávame ekonomických lídrov, počas ktorých sme pripravili viac ako 112 000 absolventov. Aktuálne máme 7 fakúlt a 7 400 študentov.

 

Získanie dvojitého / spoločného diplomu

Získanie dvojitého / spoločného diplomu

Študenti môžu získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave).

 

Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium

Ekonomické, manažérske, informatické a humanitné zameranie. Možnosť absolvovať viac ako 150 predmetov v jednom zo svetových jazykov.

 

V programe ERASMUS+ v TOP 200

V programe ERASMUS+ v TOP 200

Prostredníctvom študentských mobilít získajú študenti možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.

 

Zrekonštruované internáty

Zrekonštruované internáty

Bývanie v moderných izbách. Každému študentovi prvého ročníka je po splnení podmienok pridelený internát.

 

Jeden z najvyšších priemerných platov absolventa

Jeden z najvyšších priemerných platov absolventa

Priemerný plat absolventa EUBA je podľa štatistických údajov viac ako 1 100 €.

 

Nízka nezamestnanosť absolventov

Nízka nezamestnanosť absolventov

Nezamestnanosť absolventov EUBA je podľa štatistických údajov 3,6 %.

 

Najžiadanejší na trhu práce

Najžiadanejší na trhu práce

Absolventi EUBA patria 7 rokov po sebe (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021) medzi najžiadanejších absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl na trhu práce.