1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (Medzinárodná kreditová mobilita, KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2018 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.07.2020. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2018

V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

  • Bhután - Gaeddu College of Business Studies, Royal Institute of Management
  • Japonsko – Tokyo International University
  • Kazakhstan – LN. Gumilyov Euroasian National University
  • Maroko – Université Internationale de Casablanca
  • Maurícius – University of Mauritius

 

V rámci projektu je možné realizovať nasledovný počet mobilít:

Študentské mobility

KrajinaPrichádzajúci študentiOdchádzajúci študenti
Bhután 1 1
Japonsko 2 1
Kazakhstan 1 2
Maroko 1 1
Maurícius 1 3

Poznámka: Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v závislosti od konkrétnej partnerskej krajiny). Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

 

Mobility pedagogických zamestnancov

KrajinaPrichádzajúci pedagogickí zamestnanciOdchádzajúci pedagogickí zamestnanci
Bhután 4 4
Japonsko 1 1
Kazakhstan 1 1
Maroko 1 1
Maurícius 1 1

 

Mobility nepedagogických zamestnancov

KrajinaPrichádzajúci nepedagogickí zamestnanciOdchádzajúci nepedagogickí zamestnanci
Bhután 0 0
Japonsko 2 2
Kazakhstan 1 1
Maroko 2 1
Maurícius 2 1

Poznámka: Minimálna dĺžka mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov je 7 dní bez dní potrebných na cestu. Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.08.2019 schválený dvojročný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.07.2021. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2019

V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín: 

  • Albánsko: University of Tirana;
  • Čína: Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE);
  • Ukrajina: State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Shei Kneu named after V. Hetman.

 

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave

 

Kontakty

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

E3.09 +421 2 6729 5359 simona.kosztanko@euba.sk
LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.lipovska@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok od 9:00 - 11:00

Streda od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 760azb5