Nominačné termíny

 • Zimný semester - 1. máj
 • Letný semester - 15. október

 

Termíny online registrácie

 • Zimný semester – 15. máj
 • Letný semester - 31. október

 

Oficiálna nominácia zahraničného študenta musí obsahovať:

 1. názov a sídlo univerzity
 2. erasmus+ kód univerzity (platí iba pre krajiny EU vrátane Turecka)
 3. meno a priezvisko študenta
 4. pohlavie študenta
 5. dátum narodenia
 6. e-mailový kontakt študenta
 7. obdobie, na ktoré je študent nominovaný

 

Nomináciu študenta je potrebné preposlať e-mailom: incoming@euba.sk do konca nominačného termínu príslušného akademického roka. Až po prijatí oficiálnej nominácie môžeme pristúpiť ku akceptácií študenta na študijný pobyt a k prihlasovaciemu procesu. Na základe prijatých oficiálnych nominácií obdrží každý študent  základné informácie spolu s manuálom k online registrácii.

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk