Nominačné termíny

  • Zimný semester - 15. máj
  • Letný semester - 15. máj

 

Termíny online registrácie

  • Zimný semester – 15. jún
  • Letný semester - 15. október

 

Oficiálna nominácia zahraničného študenta musí obsahovať:

  1. názov a sídlo univerzity
  2. meno a priezvisko študenta
  3. e-mailový kontakt študenta
  4. obdobie, na ktoré je študent nominovaný

 

Nomináciu študenta je potrebné preposlať e-mailom: incoming@euba.sk do 15. mája príslušného akademického roka. Až po prijatí oficiálnej nominácie môžeme pristúpiť ku akceptácií študenta na študijný pobyt a k prihlasovaciemu procesu. Na základe prijatých oficiálnych nominácií obdrží každý študent  základné informácie spolu s manuálom k online registrácii.

 

Kontakty

BAŠISTOVÁ, Adriana

BAŠISTOVÁ, Adriana

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 adriana.basistova@euba.sk
DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk