Kontakty

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

Erasmus+ koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.14 +421 2 6729 5194 petra.kadnarova@euba.sk