Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých EU v Bratislave štátom.

 

Členovia správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

ŠRAMKO, Ivan, Ing. - predseda správnej rady

DUPAĽ, Andrej, prof. Ing., CSc.

GONDÁROVÁ, Beata, Ing.

HAJDUK, Marek, Bc. PhDr., PhD.

KESTLER, Vladimír, Ing., PhD.

KOHÚTIKOVÁ, Elena, Ing., PhD.

KONŠTIAK, Pavol, Ing.

MIHÓK, Peter, doc. Ing., CSc.

MILKO, Mikuláš, Ing.

PACHER, Miroslav, Ing.

PIOVARČI, Andrej, Ing., PhD.

ŠIMONČIČ, Róbert, Ing., PhD.

VIDA, Igor, Ing.

ŠEVČÍK, Jakub, Bc.

 

Programy, podnety a stanoviská zo zasadnutí

2017

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 22. 5. 2017

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 12. 4. 2017

2016

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 13. 5. 2016

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 19. 1. 2016

2015

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 12. 5. 2015

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 13. 4. 2015

2012

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2012

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 14. 5. 2012

2011

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 21. 11. 2011

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 7. 4. 2011

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2011

2010

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2010

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 27. 4.2010

2009

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 8. 7. 2009

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 30. 3. 2009

2008

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 25. 11 .2008

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 5. 6. 2008

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 16. 4. 2008

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2008

2007

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2007

Program, podnety a stanoviská zo zasadnutia Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2007