Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby EU v Bratislave a spoločnosti v súlad s poslaním EU v Bratislave. Správna rada EU v Bratislave uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave.

 

Členovia Správnej rady EU v Bratislave

Šramko, Ivan, Dr. h. c. Ing.predseda Správnej rady EU v Bratislave, člen vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mikloš, Ivan, Ing.podpredseda Správnej rady EU v Bratislave, člen vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Belková, Eva, MBA – členka zvolená AS EU v Bratislave

Fidrmuc, Jan, prof. – člen vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kestler, Vladimír, Ing. PhD. – člen zvolený AS EU v Bratislave

Konštiak, Pavol, doc. Ing. PhD. – člen zvolený AS EU v Bratislave

Luptáčik, Mikuláš, Univ. Prof. i. R. Dr. – člen vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mazán, Tomáš, Ing. MSc. – člen zvolený študentskou časťou AS EU v Bratislave

Mihók, Peter, Dr. h. c. doc. Ing. CSc. – člen zvolený AS EU v Bratislave

Milko, Mikuláš, Ing. - člen zvolený ostatnými členmi SR EU v Bratislave

Pacek, Peter, Ing. – člen vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Tajomníčka Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dziurová, Mária, Ing.

 

Štatút Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov a cieľov rektora za rok 2023