Pozn. Pre stiahnutie logotypu stačí kliknúť na logo, ktoré chcete použiť. Logotypy sú dostupné vo formátoch AI, PDF, EPS, JPG a PNG.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave (SK/EN)

Farba 1 (modrá): CMYK 100/81/13/8; HEX #124990; RGB 19/70/136; PANTONE 072 PC

Farba 2 (zelená): CMYK 80/8/88/0; HEX #22a75a; RGB 34/167/90; PANTONE 118-2-6 CP

 

logo euba sk cmyk 300x300          ueba shadow cmyk300x300 

 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

Farba: CMYK 17/100/92/7; HEX #c0202d; RGB 192/32/45; PANTONE 21-2-6-CP

 

nhf red 17 100 92 7 cmyk     nhf black     nhf white cmyk

Obchodná fakulta EU v Bratislave

Farba: CMYK 81/66/25/7; HEX #465c87; RGB 70/92/135; PANTONE 62-1-5-CP

 

of blue 81 66 25 7 cmyk     of black     of white cmyk

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Farba: CMYK 63/87/0/23; HEX #62347e; RGB 98/52/26; PANTONE 526 C

 

fhi violet 63 87 0 23 cmyk     fhi black     fhi white cmyk

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Farba: CMYK 83/9/100/1; HEX #0da14a; RGB 13/161/74; PANTONE 121-1-7-CP

 

fpm green 83 9 100 1 cmyk     fpm black     fpm white cmyk

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Farba: CMYK 89/49/0/23; HEX #005c96; RGB 0/92/150; PANTONE 2945 U

 

fmv 2017 blue 89 49 0 26 cmyk     fmv black     fmv white cmyk

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Farba: CMYK 72/0/33/0; HEX #14bbb9; RGB 20/187/185; PANTONE 100-1-3-CP

 

faj 72 0 33 0 tyrkys cmyk     faj black     faj white cmyk

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Farba: CMYK 100/85/42/42; HEX #0f294a; RGB 15/41/174; PANTONE 2767 C

 

phf 100 85 42 42 cmyk     phf black     phf white cmyk