Je identifikačným preukazom študenta dennej formy štúdia univerzity EU a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.

Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Inžinierske a Doktorandské štúdium), ak sa nemení forma štúdia. 

Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi).

 

Možnosti využitia preukazu

  • prístup do akademického informačného systému EU (AIS)
  • prístup do počítačovej siete
  • prístup do vyhradených priestorov (budovy EU)
  • ovládanie a automatizácia prístupu k stravovacím službám na EU
  • stravovanie SALTO na internáte v Mlynskej doline
  • ovládanie a automatizácia služieb SEK EU
  • externá akceptácia preukazov v dopravných podnikoch (MHD, SAD, ...)
  • zľavy v železničnej doprave
  • FAX Copy, TicketPortal, Univerzitná knižnica...
  • zľavy pri návšteve kultúrnych ustanovizní (múzeá, výstavy, ...) a iné.

Preukaz študenta v mobile – Prepoj svoj PREUKAZ ŠTUDENTA s appkou UBIAN a aktuálne informácie o preukaze máš poruke.

Ďaľšie informácie o zľavách na http://www.isic.sk/

 

Platnosť preukazu ISIC sa predlžuje po zápise do ďalšieho akademického roka tzv. prolongačnou známkou ISIC. Preukaz študenta ISIC je zároveň členským preukazom CKM SYTS.

ISIC 2025

 

Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základe dohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave.

Študenti a doktorandi externej formy štúdia dostávajú preukaz externého štúdia (nie ISIC).