Každý zahraničný študent je povinný použiť identifikačný preukaz na získanie prístupu na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Študent si môže vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 

ISIC (medzinárodný preukaz totožnosti)

Ako študent na Ekonomickej univerzite v Bratislave si môžete zakúpiť kartu ISIC, ktorá je dokladom totožnosti na štúdium alebo externou študentskou kartou. Karta je jediným medzinárodne uznávaným študentským preukazom. Už viac ako 50 rokov sú držitelia karty ISIC členmi skutočne globálneho klubu. Je to váš pas k veľkým zľavám a službám doma a po celom svete.

 

Túto kartu veľmi odporúčame našim študentom.

Karta ISIC poskytuje:

  • prístup do akademického informačného systému univerzity (AIS)
  • zľavy na autobus, električku, železničnú dopravu - možnosť využitia ako prepravná karta
  • kontrola a automatizácia prístupu k potravinovým službám na univerzite
  • zľavy pri návšteve kultúrnych inštitúcií (napr. múzeí, galérií…)
  • iné zľavy pre študentov

Pred registráciou dostanete e-mail od Incoming Students Office, kde si môžete objednať ISIC kartu pred príchodom na našu univerzitu. Študenti sa zvyčajne uchádzajú a objednávajú si kartu, keď sú stále doma, pretože môžu dostať kartu hneď, ako prídu na univerzitu (počas Welcome Week). Prípadne si študenti môžu objednať svoju kartu aj po príchode na Slovensko, ale spracovanie žiadosti bude trvať niekoľko dní.

 

Dokumenty potrebné na aplikáciu karty ISIC:

Platnosť ISIC sa po zápise do ďalšieho akademického roka predĺži nálepkou ISIC predĺženia. Karta ISIC je zároveň členskou kartou CKM SYTS, ktorá poskytuje medzinárodné identifikačné karty pre mladých ľudí, študentov a učiteľov, ktorí tiež poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovného ruchu, športu, kultúry či zábavy. CKM SYTS Slovakia zabezpečuje rozvoj distribučnej siete licencií a dohody o nových zľavách a výhodách pre ich držiteľov kariet.

 

Študenti doktorandského štúdia dostávajú denné štúdium študentskej vizitky ISIC so súhlasom CKM SYST bez zľavy v doprave.

V prípade stratenej karty ISIC musí študent požiadať o novú kartu, zaslať nám dokumenty znovu a zároveň vykonať platbu (25 €).

Ak ste si zakúpili predplatený lístok verejnej dopravy, nemusíte ho kupovať znova, môžete ho previesť na novú kartu ISIC.

 

Študentská karta EUBA 

Ďalšou možnosťou pre našich študentov je študentská karta EUBA. Túto kartu však možno použiť len v rámci univerzity. To vám umožní platiť v jedálni EUBA a dostanete prístup do univerzitnej knižnice. Pre túto kartu nie sú potrebné žiadne potrebné dokumenty. Ak si vyberiete túto možnosť namiesto karty ISIC, po príchode na univerzitu dostanete kartu ihneď po zaplatení zálohy. Študenti a doktorandi, ktorí sú v externom študijnom programe, dostanú taktiež túto kartu. Táto externá študentská karta je k dispozícii aj pre študentov, ktorí majú už 26 rokov.

  • Nevyžadujú sa žiadne požadované dokumenty
  • Záloha (vratná platba) - 7 EUR zaplatená po príchode v hotovosti