Oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na udržateľnú ekonómiu a manažment Oikos International. Jednotlivé pobočky pôsobia na popredných univerzitách s ekonomickým zameraním. Šíria informácie, prepájajú študentov s vyučujúcimi a ľuďmi z praxe, aktivizujú ľudí a snažia sa o pozitívnu zmenu k udržateľnejšej spoločnosti. Informuje o témach, zdrojoch a aktivitách, týkajúcich sa udržateľného rozvoja v Bratislave i na celom Slovensku.

 

Michal KUREK - prezident združenia - 0915 066 370

Dominika BABINSKÁ - marketingová špecialistka

Lucia HRUŠOVSKÁ - event manažérka

 

KONTAKT

tel.: +421 915 066 370

oikosbratislava@gmail.com

http://bratislava.oikos-international.org/

http://www.facebook.com/oikosbratislava