Telesná výchova nie je zapracovaná v navrhnutom rozvrhu semestra bakalárskeho a ani inžinierskeho štúdia. V semestri bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa registruje a zapisuje šport z ponúkanej ponuky CTVŠ prostredníctvom AISu. V systéme kreditného štúdia je TV na EU zaradená ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zuje sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná TV a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je stopercentná účasť na cvičeniach alebo účasť na zimnom alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní. Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú TV môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

 

Zápis na TV

Uskutočňuje sa prostredníctvom internetu v termíne 08. - 14. 02. 2018 . Študenti sa zapisujú na TV bez ohľadu na fakultu a ročník, zapíšu sa na jednu hodinu. Výučba telesnej výchovy začína od 19. 2. 2018.

Internetová adresa na zápis TV: https:/ais2.euba.sk

V prípade otázok ohľadne zápisu na TV kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Predmety CTVŠ

Aerobik a jeho formy:

 • Aerobik, stepaerobik – aeróbne cvičenie vysokej intenzity, posilňovanie, strečing
 • Bodywork – aeróbne a posilňovacie cvičenia, strečing
 • Cheerleaders – tanečná skupina, nácvik tanečných programov, reprezentácia školy
 • Fitballaerobik – cvičenie na veľkých loptách, aeróbna záťaž, posilňovanie, strečing
 • Powerjoga – jogové cvičenia, dýchacie cvičenia, relaxácia a koncentrácie
 • Pilates – systém cvičení k nadobudnutiu sily, pružnosti, kondície a koncentrácie
 • Ropics - aerobik so švihadlami 

Individuálne športy:

 • Bedminton – základná technika hry, pokročilí
 • Cvičenie v posilňovni – posilňovacie  cvičenia s pomocou činiek a posil­ňovacích strojov
 • Kolieskové korčule – základy korčuľovania, pokročilí
 • Plávanie – základy  plávania pre neplavcov, zdoko­na­ľo­va­cie plávanie pre pokročilých, vysokoškolská plavecká liga pre výkonnostných plavcov
 • Stolný tenis – pre začiatočníkov aj pokročilých, mix muži, že­ny
 • Tenis – pre začiatočníkov a pokročilých 

Kolektívne šport:

 • Basketbal – pre začiatočníkov a pokročilích, vysokoškolská liga
 • Florbal – bezkontaktný hokej s loptičkou, začiatočníci a pokročilí, vysokoškolská liga
 • Futbal – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy, vysokoškolská liga
 • Futsal – univerzitná liga 10-členných družstiev, muži a ženy, vysokoškolská liga
 • Hádzaná – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy
 • Hokej - pokročilí, reprezentácia univerzity
 • Volejbal – pre začiatočníkov a pokročilých mix muži a že­ny, vysokoškolská liga

Reprezentácia fakúlt a univerzity – vysokoškolská liga:

 • basketbal, florbal, futbal, futsal, hádzaná, hokej, plávanie, volejbal – výkonnostní športovci

Informácie o telovýchovných aktivitách

Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci študijného programu pre študentov a zamestnancov EU ponúka v školskom roku 2017/2018 telovýchovné aktivity:

 

KURZY:

 • Zimné – kurzy zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardingu v atraktívnych lokalitách
 • Letné – so zameraním na splavy, slovenské a české rieky, rafting, kaňoning v Slovinsku

 

BLOKOVÁ VÝUČBA:

 • Kolieskové korčule, Cykloturistika, Turistika - poldenný program vo vopred určených termínoch. Študent si môže vybrať namiesto semestrálnej výučby blokovú výučbu, na pridelenie kreditu musí absolvovať tri ľubovoľné bloky.

 

AKCIE CTVŠ:

 • Univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“ – volejbal, basketbal, futbal, beh zdravia, maratón ae­ro­bik, bedminton, florbal, crossfit challenge
 • Pohár rektora – medzifakultné športové súťaže
 • Zahraničné turnaje v športových hrách – Miláno, Rím, Lipsko, Paríž, Istanbul
 • Večerný aerobik
 • Cvičenie v posilňovni
 • Splavy riek – jednodňové, viacdňové, aj pre zamestnancov v atraktívnych lokalitách
 • Lyžiarske výjazdy - Alpy

 

TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY na univerzite:

V systéme kreditného štúdia sú telovýchovné aktivity na EU zaradené ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zujú sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná telovýchovná aktivita a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je 100% účasť na cvičeniach, účasť na zimnom, alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní alebo absolvovanie blokovej výučby (3 bloky). Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú telovýchovnú aktivitu, môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné, alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

 

AKTÍVNI ŠPORTOVCI, ZDRAVOTNE OSLOBODENÍ:

Študenti, ktorí aktívne športujú na úrovni celoštátnych súťaží (1.liga, 2.liga, reprezentácia Slovenska) si podávajú žiadosť s po­tvr­de­ním príslušného športového klubu, o pridelenie zápočtu na CTVŠ v prvom týždni ZS, resp. LS.

 

Objekty na výučbu TV aktivít:

 • Horský park (ul. Prokopa Veľkého, autobus č. 84) - telocvičňa, posilňovňa, sauna, futbalové ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko
 • Školička (EU Dolnozemská cesta) - pohybové štúdio, posilňovňa
 • Plaváreň Pasienky (Junácka 4, autobus č. 98) - plávanie, aqua aerobik, veľký alebo malý bazén
 • Športová hala Mladosť (Rožňavská ul., autobus č. 98) - futsal, hádzaná,                                         
 • Športová hala Agrofert STU (za areálom EU Dolnozemská) - tenis, bedminton

Rozpis predmetov CTVŠ

Aerobické cvičenia

Gestor: Mgr. Lörincziová Drahomíra, PhD, Mgr. Voltnerová Zuzana

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt

Kredity:  1(2)

Aerobické cvičenia – aerobik, stepaerobik, bodywork, fitballaerobik a aqua-aerobik. Všestranné kondičné cvičenia vytrvalostného charakteru s fázou vyššieho aeróbneho zaťaženia. Posilňovanie jednotlivých svalových skupín, strečing. Zlepšenie celkovej zdatnosti organizmu, rozvoj srdco-cievneho a dýchacieho systému. Oboznámenie so základnými vedomosťami o správnej výžive a životospráve, relaxačné a regeneračné techniky.

Forma výučby:  cvičenia

Ukončenie predmetu:  zápočet

Pilates, Kalanetika

Gestor: PaedDr. Kalečíková Mária

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Systém cvičení, ktoré podporujú nadobudnutie sily, pružnosti, kondície a koncentrácie. Využitie dychových cvičení so zameraním na celkovú koncentráciu a relaxáciu. Zaradenie strečingových cvičení a cvičení na odstránenie celkového napätia organizmu a stresu. Oboznámenie so základnými vedomosťami o správnej výžive a životospráve, relaxačné a uvolňovacie techniky.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Powerjoga

Gestor: Mgr. Zuzana Voltnerová

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Systém cvičení určených pre začiatočníkov až po pokročilých. Jogové polohy vychádzajú zo sústavy preťahovania, rovnováhy, ohybnosti až k silovým cvikom a precvičia celé telo. Joga nepôsobí len na svaly, ale chrbtica sa stáva ohybnejšou, kĺby sa uvoľňujú, pľúca sa rozširujú, povzbudzuje sa krvný obeh, rastie výkonnosť. Je to pohyb riadený, k vykonaniu jednotlivých polôh musíme sústrediť svoju myseľ, čo má hlboký koncentračný a upokojujúci účinok.

Kondičná kulturistika

Gestor: Mgr. Igor Partl, Mgr. Roman Heriban

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Pohybová aktivita zameraná na formovanie postavy prostriedkami silových cvičení, s dôrazom na zlepšenie kondície, nárast sily, pevnosti svalov a ich proporcionálny rozvoj. Zaradenie systému strečingových cvičení a cvičení na zlepšenie vytrvalosti. Prostriedkami sú prevažne cvičenia so závažím, ako sú činky a posilňovacie prístroje. Základné poznatky o správnej výžive, životospráve a pohybovom režime.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu:  zápočet

Plávanie

Gestor: Mgr. Eva Ráková

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Osvojenie si základov techniky plaveckých spôsobov pre neplavcov a slabých plavcov. Plavecký tréning zameraný na zvýšenie plaveckej výkonnosti pre výkonnostných plavcov. Zvyšovanie aeróbnej zdatnosti organizmu, rozvoj vytrvalosti a sily. Osvojenie si základov hygienických návykov pri plávaní, bezpečnosti a záchrany topiaceho sa. Poznatky o využití plávania v regenerácii a rehabilitácii.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Stolný tenis

Gestor: PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc., 

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca pre začiatočníkov, zdokonaľovacie cvičenia pre pokročilých. Oboznámenie so základnými pravidlami a základy rozhodovania v zjednodušených podmienkach hry. Modelované zápasy. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Bedminton

Gestor:  Mgr. Saša Orviský, Mgr. Eva Ráková

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností pre začiatočníkov, cvičenia na zdokonaľovanie techniky pre pokročilých. Zdokonaľovanie úderov a zvyšovanie kondičných schopností hráčov. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Tenis

Gestor:  PaedDr. Viktor Škultéty

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt

Kredity:  1(2)

Výučba základných úderov a základov hry pre začiatočníkov. Cvičenia na zdokonaľovanie techniky hry pre pokročilých, zvyšovanie kondičných schopností. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania. Modelové zápasy. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží a medzinárodných turnajov.

Forma výučby:  cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Basketbal

Gestor: PaedDr. Lenka Podgórska, Mgr. Roman Heriban

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Nácvik základnej techniky pre začiatočníkov, jednoduché herné sytémy, základy hry. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania v zjednodušených podmienkach hry. Zdokonaľovací športový tréning pre výkonnostných basketbalistov, zvyšovanie kondičných schopností. Príprava na medziuniverzitné súťaže v rámci vysokoškolskej ligy a medzinárodné turnaje.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Volejbal

Gestor: PaedDr. Mária Kalečíková

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Nácvik základnej techniky odbíjania pre začiatočníkov, jednoduché herné systémy, hra podľa pravidiel. Oboznámenie sa s pravidlami volejbalu a beachvolejbalu a základmi rozhodovania. Zdokonaľovací športový tréning pre výkonnostných volejbalistov, zvyšovanie kondičných schopností. Príprava na medziuniverzitné súťaže v rámci vysokoškolskej ligy a medzinárodné turnaje.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet   

Futbal, Futsal

Gestor: PaedDr. Ján Janík

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca, herných kombinácií a hry, pre začiatočníkov a pokročilých. Rozvoj základných pohybových schopností, zručností a obratnosti. Zdokonaľovací tréning pre výkonnostných futbalistov, príprava na medzifakultné,  univerzitné a medzinárodné súťaže. Základné pravidlá malého a veľkého futbalu, základy rozhodovania. Príprava a účasť v univerzitnej lige sálového futbalu.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Florbal

Gestor: Mgr. Peter Hložek, PaedDr. Július Dubovský

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt

Kredity:  1(2)

Bezkontaktný hokej s odľahčenou loptičkou a s odľahčenými hokejkami. Výučba základnej techniky pre začiatočníkov, jednoduché herné systémy, hra. Zvyšovanie všeobecnej vytrvalosti, zlepšovanie obratnosti a ostatných zručností. Oboznámenie s pravidlami, základy rozhodovania. Zdokonaľovací tréning pre pokročilých, príprava na univerzitné zápasy a turnaje.

Forma výučby:  cvičenia

Ukončenie predmetu:  zápočet

Hádzaná

Gestor: Mgr. Peter Hložek, Mgr. Eva Matulníková

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Zdokonaľovací tréning pre pokročilých. Zdokonaľovanie základnej techniky, herné systémy a hra. Príprava na medziuniverzitné a medzinárodné turnaje. Zdokonaľovanie všeobecných vytrvalostných schopností a obratnosti. Oboznámenie s pravidlami a rozhodovanie v zjednodušených podmienkach hry.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Vodáctvo a pobyt v prírode

Gestor: Mgr. Saša Orviský, Mrg. Peter Hložek

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1

Pohybová aktivita zameraná na zvládnutie základov techniky jazdy na lodiach – kajak, kanoe a raft. Zdokonaľovací výcvik formou jednodňových a viacdňových výjazdov. Oboznámenie so základnými charakteristikami vodnej turistiky, táborenia, ochrany prírody a agroturistiky. Poznatky o zásadách záchrany topiaceho sa.

Forma výučby: cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Zimné a letné telovýchovné sústredenia

Gestor: PaedDr. Viktor Škultéty

Týždenný rozsah: 0/2

Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt

Kredity: 1(2)

Zimné telovýchovné sústredenia – zamerané na výučbu základnej a zdokonaľovacej techniky zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardingu. Základné poznatky zo zimnej turistiky, pobytu a pohybu v zimnej prírode, zásady prvej pomoci. Letné telovýchovné sústredenia – kanoistika, turistika, cykloturistika, plávanie a loptové hry. Oboznámenie so základnými charakteristikami turistiky, táborenia a základnými poznatkami o pohybových aktivitách, ktoré sú náplňou kurzu. Zvyšovanie všeobecnej zdatnosti a výkonnosti organizmu.

Forma výučby:  cvičenia

Ukončenie predmetu: zápočet

Telesná výchova pre telesne oslabených

Prednáška z Teoretickej TV - pondelok, 07.30 hod, miestnosť B212 (od XX. 09 .2017)

Pre študentov s miernymi a ľahkými zdravotnými oslabeniami doporučujeme nasledovné druhy športových aktivít:

 • Plávanie
 • Aquaerobik
 • Pilates
 • Kalanetika
 • Power jóga
 • Cvičenie na Fitloptách
 • Kondičná kulturistika

Študenti oslobodení od telesnej výchovy prinesú potvrdenie od všeobecného lekára, alebo všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý  označí druh oslabenia, tzv. zdravotnícky charakter skupiny a vyznačí povolený druh telesnej výchovy, na študijné oddelenie príslušnej fakulty. Potvrdenie nesmie byť staršieho dátumu ako začiatok akademického roka, resp. semestra, toto musí byť vyplnené na úradnom tlačive s názvom „Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“. (V prípade že toto tlačivo nemá obvodný lekár k dispozícií je možné ho zakúpiť v Ševte.)

Študenti oslobodení z telesnej výchovy sa zúčastňujú prednášky, termín prednášky bude zverejnený na stránke CTVŠ a študijných oddeleniach v druhom týždni semestrálnej výučby. Kredit za telovýchovné aktivity môže študent získať len účasťou na prednáškach, resp. praktických cvičeniach alebo kurzoch.

Vysokoškolská liga (VŠL)

Môžu sa jej zúčastniť študenti denného štúdia 1, 2 a aj 3. stupňa vysokoškolského štúdia, v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, ktorí v daných športoch vynikajú alebo dosahujú lepšie výsledky a chcú reprezentovať príslušnú fakultu a školu. CTVŠ EU sa pravidelne zúčastňuje a aktívne zapája do akcií organizovaných SAUŠ. Jednou z takýchto akcií je aj vysokoškolská liga fakúlt bratislavských univerzít, ktorá je realizovaná vo viacerých športových odvetviach. Pravidlá a podmienky účasti zabezpečujú a súťaže organizujú katedry telesnej výchovy jednotlivých bratislavských fakúlt v spolupráci so SAUŠ.

Študenti sa môžu prihlasovať do jednotlivých družstiev u vyučujúcich zodpovedných za vedenie družstva VŠL v príslušnom športovom odvetví (viď rozvrh na príslušný semester). V súčasnosti prebieha vysokoškolská liga v týchto športoch: Basketbal, Volejbal, Florbal, Futsal, Futbal a Plávanie. Naša univerzita v nej dosahuje dlhodobo výborné výsledky a pravidelne sa umiestňuje na medailových pozíciách.

Športovci

Môžu sa jej zúčastniť študenti denného štúdia 1,2 a aj 3.stupňa vysokoškolského štúdia, v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, ktorí v daných športoch vynikajú alebo dosahujú lepšie výsledky a chcú reprezentovať príslušnú fakultu a školu. CTVŠ EU sa pravidelne zúčastňuje a aktívne zapája do akcií organizovaných SAUŠ. Jednou z takýchto akcií je aj vysokoškolská liga fakúlt bratislavských univerzít, ktorá je realizovaná vo viacerých športových odvetviach. Pravidlá a podmienky účasti zabezpečujú a súťaže organizujú katedry telesnej výchovy jednotlivých bratislavských fakúlt v spolupráci so SAUŠ.

Študenti sa môžu prihlasovať do jednotlivých družstiev u vyučujúcich zodpovedných za vedenie družstva VŠL v príslušnom športovom odvetví (viď rozvrh na príslušný semester). V súčasnosti prebieha vysokoškolská liga v týchto športoch: Basketbal, Volejbal, Florbal, Futsal, Futbal a Plávanie. Naša univerzita v nej dosahuje dlhodobo výborné výsledky a pravidelne sa umiestňuje na medailových pozíciách.

Mimosemestrálne kurzy – zimné telovýchovné sústredenia

LYŽIARSKE KURZY

Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave organizuje pre študentov v zimnom semestri 2017/2018 Lyžiarske kurzy s možnosťou udelenia zápočtu z telesnej výchovy.

 

Prihláška na kurzy

Konzultačné hodiny a kontakt

PODGÓRSKÁ, Lenka, PaedDr.

PODGÓRSKÁ, Lenka, PaedDr.

vysokoškolská učiteľka

D4.38 +421 2 6729 5438 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Utorok: 12.45 – 14.15

Streda: 09.00 – 10.30

HLOŽEK, Peter, Mgr.

HLOŽEK, Peter, Mgr.

vysokoškolský účiteľ

D4.38 +421 2 6729 5438 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Utorok: 11.30 - 13.00

Streda: 13.00 - 14.30

ORVISKÝ, Alexander, Mgr.

ORVISKÝ, Alexander, Mgr.

vysokoškolský účiteľ

D4.38 +421 2 6729 5438 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok: 07.45 - 09.15

Štvrtok: 07.30 - 09.00

GÁDOŠIOVÁ, Daniela, PaedDr., CSc.

GÁDOŠIOVÁ, Daniela, PaedDr., CSc.

vysokoškolská učiteľka

D4.14 +421 2 6729 5414 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
HERIBAN, Roman, PaedDr.

HERIBAN, Roman, PaedDr.

vysokoškolský účiteľ

D4.14 +421 2 6729 5414 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok13.30 - 15.00

Utorok: 10.00 - 11.30

ŠKULTÉTY, Viktor, PaedDr.

ŠKULTÉTY, Viktor, PaedDr.

vysokoškolský účiteľ

D4.14 +421 2 6729 5414 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok: 13.15 - 14.45

Streda: 13.15 - 14.45

KALEČÍKOVÁ, Mária, PaedDr.

KALEČÍKOVÁ, Mária, PaedDr.

tajomníčka, vedúca oddelenia športu pre všetkých

D4.17 +421 2 6729 5417 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok: 09.30 - 11.00

Štvrtok: 09.00 - 10.30

JANÍK, Ján, PaedDr.

JANÍK, Ján, PaedDr.

vedúci oddelenia športu pre všetkých

D4.17 +421 2 6729 5417 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok: 08.00 - 09.30

Streda: 11.00 - 12.30

VOLTNEROVÁ, Zuzana, Mgr.

VOLTNEROVÁ, Zuzana, Mgr.

vysokoškolská učiteľka

D4.13 +421 2 6729 5413 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Utorok: 11.45 - 13.15

Streda: 11.45 - 13.15

LÖRINCZIOVÁ, Drahomíra, Mgr., PhD.

LÖRINCZIOVÁ, Drahomíra, Mgr., PhD.

vysokoškolská učiteľka

D4.13 +421 2 6729 5413 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Streda: 15.15 - 16.45

Štvrtok: 11.45 - 13.15

Centrum telesnej výchovy a športu

D4.13, D4.14, D4.17, D4.34, D4.38 +421 2 6729 5434 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vysokoškolský športový klub Ekonóm

VŠK Ekonóm svojím programom zabezpečuje členom klubu z radov študentov, kamarátov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné a športové aktivity. Tieto aktivity sú poskytované nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy (zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra a skúškového obdobia.

Športové aktivity VŠK EKONÓM sa uskutočňujú v neobmedzenom rozsahu:

 • kondičná kulturistika,
 • aerobik,
 • bedminton,
 • plávanie,
 • vodáctvo.

v obmedzenom rozsahu:

 • relaxácia - relaxačný blok (vírivka, sauna).

Rekreačné aktivity sa uskutočňujú v telovýchovných priestoroch:

 • ŠH Squash centrum– (Pionierska ulica 12) – Body Forming, TABATA, Balet Calanetics, SOM,  Body Step, Pilates, Zdravý Chrbát;
 • FIT Štýl (Šustekova 9)– Stepaerobic, Pilates, ZUMBA, Power Joga, Body Forming, posilňovňa;
 • Slávia Agrofert (Májová 21) – bedminton;
 • Posilovňa Školička (areál EU)– kondičná kulturistika;
 • Posilovňa a telocvičňa Horský Park– kondičná kulturistika, aerobik;
 • Plaváreň pasienky (Junácka 4)– plávanie;
 • Plaváreň Petržalka (Tupolevova 7)– regenerácia (bazén, sauna, vírivka);
 • slovenské a české a slovinské rieky – splavy.

 

Aktivity sa začínajú 19. 02. 2018

 

Program športových aktivít LS 2017/2018

Univerzitné družstvá v hádzanej, basketbale, volejbale, bedmintone a futbale sa každoročne zúčastňujú medzinárodných univerzitných športových podujatí v Istanbule, Paríži, Eidhovene, Miláne, Lipsku, Ríme, Barcelone. 

 

Zápis je možný od 12.02.2018 vo dverách D4.18 v novej budove:

Pondelok 12.30 - 13.30
Utorok 10.30 - 13.30
Streda 10.30 - 13.30
Štvrtok 12.30 - 15.00

 

 • študenti – 25 €/semester, priniesť 2 fotky a ISIC;
 • absolventi a zamestnanci – 35 €/semester, priniesť 2 fotky.

 

Vstupenky na regeneráciu a bedminton je možné vyzdvihnúť každú stredu a štvrtok od 12:30 – 13:30.

Čo všetko zahŕňa členstvo v našom klube?

 • 15 vstupov na aerobik (posilovne) do FIT Štýlu alebo Squash centra;
 • 2x do týždňa vstupenku na bedminton;
 • 3 – 4x vstupenky na regeneráciu v Petržalskej plavárni;
 • neobmedzené vstupy do Plavárne Pasienky;
 • neobmedzené vstupy do školskej posilovne Školička;
 • neobmedzené vstupy do školskej posilovne v telocvični Horský Park;
 • používanie člnov a potrebnej vodáckej výbavy na splavoch zadarmo.

V prípade, že svoje vstupy na aerobik (do posilovne) prečerpáte ešte pred skončením semestra, ale stále máte záujem zúčastňovať sa našich aktivít, môžete si potrebný počet vstupov dokúpiť priamo v našom klube. Cena jedného vstupu je 2.50€.

 

Kontakt

Dr. Lenka Podgórska – predseda

Mgr. Eva Matulníková - tajomníčka

Tel.: +421 903 449 895

Tel.: +421 905 726 865

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook: https://www.facebook.com/VSK.Ekonom