ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

referentka pre doktorandské štúdium

Národohospodárska fakulta 2B.31 +421 2 6729 1173 katarina.ondrejickova@euba.sk
FRANCOVÁ, Katarína

FRANCOVÁ, Katarína

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

Obchodná fakulta 1B.15 +421 2 6729 1160 katarina.francova@euba.sk
MALINOVÁ, Renáta

MALINOVÁ, Renáta

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

Obchodná fakulta 1B.22 +421 2 6729 1113 renata.malinova@euba.sk
ČERTEKOVÁ, Eva

ČERTEKOVÁ, Eva

študijná referentka - doktorandské štúdium

Fakulta hospodárskej informatiky D7.23 +421 2 6729 5723 eva.certekova@euba.sk
LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Fakulta podnikového manažmentu D5.31 +421267295531 ludmila.lulkovicova@euba.sk
BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Fakulta medzinárodných vzťahov E4.27 +421 2 6729 5477 renata.balcova@euba.sk
(invalid contact id)