Už ste si vybrali, čo chcete študovať a na akej fakulte, viete ako vypísať prihlášku a platobný príkaz, tak už zostáva iba čakať na pozvánku na prijímacie skúšky. Ak máte pochybnosti, alebo Vám len jednoducho niečo nejde, EU v Bratislave Vám ponúka možnosť prípravy na prijímačky.

 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - Nadácia Národohospodár

Nadácia Národohospodár v spolupráci s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave organizuje prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prípravné kurzy prebiehajú v priestoroch Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Vyplnené a podpísané ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY je potrebné doručiť na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poslať poštou na adresu:

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR,
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava.

Pokyny o zaradení do kurzu, spôsobe úhrady, mieste konania kurzu a ďalšie potrebné informácie ti budú oznámené elektronicky.

 

Ponuka kurzov

A - Intenzívny denný kurz (opakovací kurz) zo základov ekonómie a ekonomiky a anglického jazyka

Termín: 05.06.2017 - 09.06.2017 (od 8:30 do 16:15 hod.)

Rozsah: 5 dní x 8 hod. (40 hod. - každý predmet 20 vyučovacích hodín)

Cena: 80 Eur

 

B - Intenzívny denný kurz (opakovací kurz) z anglického jazyka

Termín: 05.06.2017 - 09.06.2017

Rozsah: 5 dní x 4 hod. (20 vyuč. hod.)

Cena: 40 Eur

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - Bratislavská Business School

Pre súčasných maturantov a ostatných záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave je vhodná Príprava na prijímaciu skúšku v rámci prípravných kurzov. BBS EU v oblasti vzdelávacích kurzov prípravy na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu plne nadviazala na dlhoročné aktivity, skúsenosti a know-how svojho predchodcu, Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity (CĎV EU). Účastníci kurzov okrem sledovania prednášok univezitných pedagógov trénujú aj praktické návyky a zručnosti pri riešení úloh a príkladov formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú predmetom prijímacej skúšky. Variabilita ponuky prípravných kurzov umožňuje výber záujemcovi zvoliť si najoptimálnejšiu kombináciu jednotlivých predmetov na úrovni svojich vedomostí. Tak sa najlepšie naplní zámer kurzu smerujúci k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky.

Kurzy vyučujú pedagógovia z Ekonomickej univerzity, čo je zárukou, že sú realizované s požiadavkami kladenými na študentov pri prijímacej skúške.

 

Miesto konania kurzu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská 1,
832 35 Bratislava

 

Cieľ kurzu

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z príslušného predmetu - jazyka anglického.


Lektori

Pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Ponuka kurzov

Anglický jazyk

KurzFormaDeňČasRozsahPoplatok
4.3.2017 – 29.4.2017 denná sobota 9:00 – 12:20 32 hodín 64 €
5.6.2017 – 9.6.2017 intenzívna pracovné dni 13:00 - 16:15 20 hodín 40 €

* Presné termíny a časy budú uvedené v harmonograme.

 

Prihláška a platba

Elektronická prihláška

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 1. poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001
 2. bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu, sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu.

BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Kontakt

PhDr. Eva FILUSOVÁ,

tel. 02/6729 5163

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.