Už ste si vybrali, čo chcete študovať a na akej fakulte, viete ako vypísať prihlášku a platobný príkaz, tak už zostáva iba čakať na pozvánku na prijímacie skúšky. Ak máte pochybnosti, alebo Vám len jednoducho niečo nejde, EU v Bratislave Vám ponúka možnosť prípravy na prijímačky.

 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - Nadácia Národohospodár

Nadácia Národohospodár v spolupráci s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave organizuje prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Prípravné kurzy prebiehajú v priestoroch Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Vyplnené a podpísané ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY je potrebné doručiť na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poslať poštou na adresu:

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR,
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava.

Pokyny o zaradení do kurzu, spôsobe úhrady, mieste konania kurzu a ďalšie potrebné informácie ti budú oznámené elektronicky.

 

Ponuka kurzov

A - Intenzívny denný kurz (opakovací kurz) zo základov ekonómie a ekonomiky a anglického jazyka

Termín: 04.06.2018 - 09.06.2018 (od 8:30 do 16:15 hod.)

Rozsah: 5 dní x 8 hod. (40 hod. - každý predmet 20 vyučovacích hodín)

Cena: 80 Eur

 

B - Intenzívny denný kurz (opakovací kurz) z anglického jazyka

Termín: 04.06.2018 - 08.06.2018

Rozsah: 5 dní x 4 hod. (20 vyuč. hod.)

Cena: 40 Eur

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - Bratislavská Business School

 

Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na  Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka.

 

Miesto konania kurzu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská 1,
832 35 Bratislava

 

Cieľ kurzu

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka.


Lektori

Pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Anglický jazyk

KurzFormaDeňČasRozsahPoplatok
4.6.2018 – 8.6.2018 intenzívna pracovné dni 13:00 - 16:15 20 hodín 40 €

* Presné termíny a časy budú uvedené v harmonograme na www.euba.sk/bbs.

 

Prihláška a platba

Elektronická prihláška

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 1. poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001
 2. bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu, sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu.

BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Kontakt

PhDr. Eva FILUSOVÁ,

tel. 02/6729 5163

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.