Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO. Združenie ISTC je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov. 

 

Čo preukaz ponúka:

Zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy.

  • Komlexné cestovné poistenie do celého sveta na celý rok.
  • Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie. 

S preukazom ITIC cobrand sa stanete súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod pri každodenných nákupoch v rôznych oblastiach na Slovensku i v zahraničí. 

 

Aktuálna ponuka

Aktuálne zľavy sledujte TU

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/

 

Komu je preukaz určený a čo potrebujete k jeho vystaveniu

Preukaz ITIC môže byť vydaný pedagógovi ak je:

  1. v hlavnom pracovnom pomere so školou s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne alebo
  2. na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Inštitúcia musí byť akreditovaná MŠ SR.

Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

  • jedna fotografia
  • preukaz totožnosti
  • poplatok za vystavenie preukazu 10€

 

Pre učiteľov, ktorí majú svoj Univerzitný preukaz ITIC a aj v tomto akademickom roku chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytuje, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.2024

ITIC 12/2024

Cena prolongačnej známky ITIC je 10,- € - platí do 31.12.2024

 

Poplatky je možné uhradiť v pokladni EU na 3. poschodí alebo realizovať výhradne bankovým prevodom na číslo účtu

IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
Variabilný symbol 921411
KS 0379 pri platbe poštovou poukážkou alebo
KS 0308 pri bezhotovostnej platbe.
Adresa: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

S dokladom o úhrade si treba prísť aktivovať preukaz na A9.05. 

 

Informácie o vydávaní, aktivácii, prolongácii, stratách, kópiách... preukazov získate počas úradných hodín v miestnosti:

REGISTER ŠTUDENTA na EU (budova rektorátu, 9.posch. č.m. A9.05. ( +421 2 6729 5369 ) 

 

Úradné hodiny denne od 8.00 do 11.00 hod.v prípade potreby kontaktovať telefonicky:

Tel.: 02/6729 5369 alebo e-mailom: register.ick@euba.sk

 

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

vedúca oddelenia

D9.44 +421 2 6729 5144 +421 2 6729 5369 zuzana.suskova@euba.sk