Významným medzníkom v edičnej činnosti školy sa stalo založenie Vydavateľstva EKONÓM, ktoré od 1.1.1996 zabezpečuje kompletnú vydavateľskú činnosť od jazykovej úpravy rukopisov, počítačového zalomenia, tlač až po predaj v dvoch predajniach v areáli univerzity na Dolnozemskej ceste a v jednej predajni na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

 

Tlač a viazanie záverečných prác

Viazanie a tlač diplomových a bakalárskych prác:

Na počkanie (budova Výučby V1 - miestnosť D201 a budova Výučby V2 - suterén miestnosť D1.06) v cene:

 • Čiernobiela/farebná strana A4/0,12 €,
 • termoväzba práce 1,80 €/ks.

  

Služby vydavateľstva

 • vydávanie študijnej literatúry (učebných textov, učebníc a monografií)
 • tlač študijných programov
 • vydávanie zborníkov z konferencií, separátov a výstupov výskumných úloh
 • vydávanie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady a informačného spravodajcu EKONÓM
 • tlač propagačných materiálov a merkantilu
 • tlač podkladovej literatúry na prípravu na prijímacie skúšky 
 • zásielkový a priamy predaj produkcie vydavateľstva 
 • čiernobiela a farebnú tlač
 • tlač súborov na 13 počítačoch s pripojením na internet
 • kopírovanie s obsluhou alebo samoobsluhou
 • laminovanie
 • predaj kancelárskych potrieb
 • 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba, do 24 hodín: knihárske práce ako väzba V1-zošit, V2-lepená brožúra, V8-lepená knižná, napr. na dizertačné práce).
 • PONUKA PRE ŠTUDENTOV - tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác

 

Predajňa študijnej literatúry:

Objekt Výučba 1, 1. nadzemné podlažie

Deň Čas
Pondelok 8.30 - 16.00
Utorok 8.30 - 16.00
Streda 8.30 - 16.00
Štvrtok 8.30 - 16.00
Piatok 8.30 - 16.00

 

Rozmnožovne:

Objekt Výučba 2 miestnosť D1.06

Deň Čas
Pondelok 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.30
Utorok 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.30
Streda 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.30
Štvrtok 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.30
Piatok 7.30 - 11.00 a 12.00 - 14.30

 

Objekt Výučba 1 miestnosť D2.01

Deň Čas
Pondelok 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Utorok 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Streda 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Štvrtok 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30
Piatok 8.30 - 11.30

 

Predaj študijnej literatúry Vydavateľstva Ekonóm

Objekt budova Vydavateľstva EKONÓM

tel.: +421 2 6729 1241

E-mail: predaj.knih@euba.sk

 

Dokumenty