Významným medzníkom v edičnej činnosti školy sa stalo založenie Vydavateľstva EKONÓM, ktoré od 1.1.1996 zabezpečuje kompletnú vydavateľskú činnosť od jazykovej úpravy rukopisov, počítačového zalomenia, tlač až po predaj v dvoch predajniach v areáli univerzity na Dolnozemskej ceste a v jednej predajni na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

 

Tlač a viazanie záverečných prác

Viazanie a tlač diplomových a bakalárskych prác:

Na počkanie (budova Výučby V2 - 1. poschodie miestnosť D1.06) v cene:

 • Čiernobiela/farebná strana A4/0,16 €,
 • termoväzba práce 2,00 €/ks.

Objednať

 

Tlač a viazanie autoreferátov pre doktorandov

Viazanie a tlač autoreferátov k dizertačnej práci:

 • Čiernobiela/farebná strana A5/0,05 €,
 • väzba V1 0,30 €/ks.

Objednať

 

Služby vydavateľstva

 • vydávanie študijnej literatúry (učebných textov, učebníc a monografií)
 • tlač študijných programov
 • vydávanie zborníkov z konferencií, separátov a výstupov výskumných úloh
 • vydávanie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady a informačného spravodajcu EKONÓM
 • tlač propagačných materiálov a merkantilu
 • tlač podkladovej literatúry na prípravu na prijímacie skúšky 
 • zásielkový a priamy predaj produkcie vydavateľstva 
 • čiernobiela a farebná tlač
 • tlač súborov na 4 počítačoch s pripojením na internet
 • kopírovanie s obsluhou alebo samoobsluhou
 • laminovanie
 • predaj kancelárskych potrieb
 • 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba).
 • PONUKA PRE ŠTUDENTOV - tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác

 

Predajňa študijnej literatúry:

Objekt Výučba 1, 1. nadzemné podlažie

Deň Čas
Pondelok 8.30 - 16.00
Utorok 8.30 - 16.00
Streda 8.30 - 16.00
Štvrtok 8.30 - 16.00
Piatok 8.30 - 16.00

 

Rozmnožovne: 

Objekt Výučba 2 miestnosť D1.06

Deň Čas
Pondelok 8.30 - 11.30 a 12.30 - 15.30
Utorok 8.30 - 11.30 a 12.30 - 15.30
Streda 8.30 - 11.30 a 12.30 - 15.30
Štvrtok 8.30 - 11.30 a 12.30 - 15.30
Piatok 8.30 - 11.30 a 12.30 - 14.30

 

Predaj študijnej literatúry Vydavateľstva Ekonóm

Objekt budova Vydavateľstva EKONÓM

tel.: +421 2 6729 5355

E-mail: predaj.knih@euba.sk

 

Dokumenty

 

Kontakt

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

HORŇÁK, Miroslav, Ing.

riaditeľ

A3.06 +421 2 6729 5904 miroslav.hornak@euba.sk
JURÍČKOVÁ, Iveta, Mgr.

JURÍČKOVÁ, Iveta, Mgr.

Edičná referentka

D3.11 +421 2 6729 5355 iveta.jurickova@euba.sk
ADAME, Natália, Ing.

ADAME, Natália, Ing.

Edičná referentka

D1.17 +421 2 6729 5363 natalia.starickova@euba.sk
ŠUBÍNOVÁ, Oľga

ŠUBÍNOVÁ, Oľga

obsluha kopírovacieho stroja

D1.06 +421 2 6729 5256 olga.subinova@euba.sk