Ekonomická univerzita v Bratislave venuje osobitú pozornosť študentom so špecifickými potrebami, s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a individuality človeka. Podporujeme každého jednotlivca so zdravotným znevýhodnením, ktorý nájde vo vzdelaní nový životný rozmer. Spoločný cieľ orientujeme na podporu rozvoja osobnosti človeka, na formovanie a rozširovanie inkluzívneho akademického prostredia.

Najdôležitejším rozmerom našej práce je individuálny záujem o Vás, snaha porozumieť Vám a stať sa súčasťou procesu Vašej transformácie počas štúdia na univerzite.

Vitajte na Ekonomickej univerzite v Bratislave!

 

 

BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

BRYNKO, Olha, Ing., Mgr.

referentka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 olha.brynko@euba.sk