„Svoj Erasmus + študijný pobyt som absolvovala na Univerzite v Coimbre, v Portugalsku. Už po prvom týždni som si to tam zamilovala a hneď som vedela, že tam chcem zostať celý rok. Tak sa aj stalo a bol to môj najlepší a najúžasnejší rok v živote. Ťažko nájsť tie správne slová, akými vyjadriť, čo všetko mi Erasmus dal. Jednoznačne som sa stala samostatnejšou, otvorenejšou, sebavedomejšou, cielavedomejšou a takto by som mohla pokračovať. V skratke, osobne som porástla a stala sa lepším človekom. A hlavne, odniesla som si so sebou nespočetne veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov a obohatila sa o nových úžasných priateľov z celého sveta. Rozhodne si myslím, že každý kto má možnosť, nech vycestuje bez váhania na Erasmus pobyt, pretože to bude najsilnejší a najkrajší zážitok, ktorý počas štúdia človek môže zažiť, na ktorý bude potom celý život s úsmevom na tvári a s láskou v srdci spomínať.”

„Na svoj Erasmus pobyt v Aachene, Nemecku, budem do konca života spomínať ako na jednu z najobohacujúcejších skúseností môjho študentského života. Ako študentka cudzích jazykov, mojím cieľom bolo hlavne nadobudnúť sebavedomie v ich bežnom používaní a neviem si predstaviť lepší spôsob, ako stráviť pol roka obklopená jazykmi a kultúrami z celého sveta. Dostala som možnosť nahliadnuť do odlišného vzdelávacieho systému, zúčastnila som sa zaujímavých predmetov a prednášok, spolupracovala na rôznych projektoch, čo mi určite dopomohlo nielen k môjmu ďalšiemu štúdiu, ale takisto v mojom pracovnom živote. Najpamätnejším aspektom tohto programu avšak zostávajú pre mňa ľudia, ktorých som vďaka nemu spoznala, s ktorými som trávila svoje dni a cestovala po krajinách, ktoré som vždy túžila navštíviť. Človek okrem toho, ale spoznáva aj sám seba a domov sa vracia s iným pohľadom na svet. Erasmus ma určite obohatil vo všetkých smeroch. Vnímam to v škole pri používaní jazykov, v práci, kde som obklopená a komunikujem s ľuďmi z celého sveta, alebo v nadobudnutej dôvere v seba samú, že som nabrala odvahu a vydala sa sama do neznámej krajiny. Určite by som túto skúsenosť odporučila každému študentovi, ktorý aspoň len trošku váha.”

„Program Erasmus+ bol pre mňa zo začiatku veľkou neznámou. Rozhodol som sa stráviť môj prvý semester v zahraničí predovšetkým preto, že som chcel na vlastnej koži okúsiť, ako to v iných krajinách funguje. A to čo sa týka systému vysokých škôl a aj čo sa samotnej krajiny, jej obyvateľov a jej kultúry týka. Túto zmenu som sa rozhodol urobiť aj z toho dôvodu, že som jednoducho hľadal v živote akúsi novú výzvu, ktorú človek už po ukončení vysokej školy nedostane - a tým mám na mysli možnosť ísť študovať na najlepšie zahraničné univerzity, pričom má človek takýto pobyt z veľkej časti hradený grantovým príspevkom. To znamená, že človek nie len že dostane možnosť si uviesť niektorú z popredných európskych univerzít do svojho CV-čka, ale dostane sa mu aj možnosti si takúto univerzitu skutočne vyskúšať a porovnať, ako ku vzdelávaniu pristupujú v zahraničí. Po úspešnom absolvovaní 2 semestrov v dvoch rôznych mestách, a to všetko za pomoci programu Erasmus+, môžem s kľudným svedomím povedať, že to bolo zatiaľ najlepšie rozhodnutie môjho života a to hneď z viacerých dôvodov. Ako prvé, som akýmsi spôsobom pochopil, kto vlastne som ja sám a čo od života chcem, respektíve nechcem. Ďalej sú to ľudia, ktorých som mal možnosť počas týchto pobytov spoznať - Erasmus priateľstvá nie sú ako obyčajné priateľstvá, nakoľko vznikli za podmienok, ktoré človek v žiadnej inej situácií nezažije - s týmito ľuďmi mám za sebou xy spomienok, čo ma privádza k ďalšiemu dôvodu a tým je nespočítateľné množstvo miest, ktoré som počas týchto 2 semestrov mal možnosť navštíviť, nie ako turista, ale ako domáci. Mať možnosť cestovať po krajine do takej miery, ako to umožńuje semester, poprípade dva, sa človeku len tak po ukončení vysokej školy nenaskytne. Čiže s kľudným svedomím môžem program Erasmus+ každému záujemcovi len a len odporučiť, som si úplne istý, že Vám to, rovnako ako aj mne, zmení život!”

„Môj semestrálny výmenný pobyt na Eberhard Karls Universität v malebnom juhonemeckom univerzitnom mestečku Tübingen patri určite k jedným z najformujúcejších skúseností môjho života. V čerstvých 21 rokoch, po mesačnej stáži v US, som začiatkom októbra 2015 skoro ráno čakal na Schwechate na krátky let do Stuttgartu a nevedel som si predstaviť, čo ma tam vlastne najbližšie mesiace čaká. S odstupom času sa mi v mysli vynárajú iba pozitívne obrazy - ľudí, miest a zážitkov - spojené s akýmsi „spomienkovým optimizmom“, hoci si spomínam, že viaceré veci vtedy predstavovali pre mňa skôr neľahké výzvy. Značne určujúcim momentom bol akýsi vnútorný pocit osamotenosti, býval som na internátnej izbe úplne sám (dosť zmena oproti ŠD Horský park), prvou hodinou bola prednáška medzinárodného hospodárskeho práva v nemčine (prevažne s rodenými Nemcami, ktorým som rozumel ešte menej ako profesorovi) a jesenné sychravé počasie mojim pocitom tiež nepomohlo.

Avšak, ako som už naznačil, obhliadnuc sa späť z perspektívy ďalších piatich rokov, dnes mi napadajú skôr tri pozitívne oblasti, ktoré mali podstatný, hoci nepriamy vplyv na môj ďalší osobný i kariérny rast:

Prvou je to, že som mal po návrate z Tübingenu svoju doposiaľ najlepšiu nemčinu. To považujem za jeden z najväčších plusov, hoci samozrejme, ako nám vždy bolo prízvukované, Erasmus nie je jazykovým pobytom. Súhlasím, no zdokonaľenie znalostí miestneho jazyka bolo popri komunikácii v dominantnej angličtine príjemným vedľajším benefitom.

Druhou oblasťou, ktorú mi semester v Tübingene pootvoril, bolo poznanie, že dokážem konkurencieschopne študovať na kvalitnej zahraničnej univerzite, v cudzích jazykoch a s kolegami z celého sveta. Po skončení inžinierskeho stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa práve inšpirovaný svojou Erasmus skúsenosťou rozhodol pokračovať v štúdiu, konkrétne dvojročným anglickým Master programom International Economic and Political Studies na Univerzite Karlovej v Prahe. Táto univerzita sa rovnako ako tá v Tübingene dlhodobo umiestňuje medzi TOP300 vysokými školami na svete a zároveň história oboch siaha až do stredoveku.

Treťou a zrejme najhmatateľnejšou oblasťou je rozvoj osobných, najmä mäkkých zručností a akademických skúseností, ktoré mi Erasmus poskytol a ktoré využívam denne aj v pracovnom živote. Náročné tübingenské curriculum, množstvo samoštúdia a participatívnejší spôsob vyučovania plný viac či menej formálnych rozhovor s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr nepochybne prispel k môjmu ďalšiemu akademickému i dnešnému kariérnemu životu.”

„Erasmus+ bol pre mňa skutočným “life-changing experience”, ktorý spustil reťazovú reakciu ďalších udalostí. Pár mesiacov v Paríži mi prinieslo množstvo neoceniteľných skúseností, vedomostí, kamarátstiev a zážitkov na celý život. Prvý semester môjho inžinierskeho štúdia bol pre mňa obohacujúcim nielen po osobnostnej stránke, no taktiež ovplyvnil moje ďalšie rozhodnutia a zároveň sa stal zdrojom inšpirácie od ľudí z celého sveta pre moje ďalšie štúdium a profesionálne smerovanie. Erasmus+ bol pre mňa motiváciou do budúcnosti a otvoril mi dvere ďalších možností, nech už moje kroky okrem Slovenska ďalej viedli do Ruska, Kazachstanu, či Belgicka. Môj študijný pobyt na Sciences Po Paris by som preto bez váhania zopakovala. Bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť.”

„Počas môjho štúdia na FMV EUBA som mala možnosť absolvovať až dva zahraničné študijné pobyty - v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016. Prvý na WU Wien a druhý na TU Dresden. A čo mi to dalo v mojom kariérnom živote? V prvom rade iný pohľad na štúdium. Nemci sú veľmi prísni v hodnotení a preto im nestačilo odovzdať tuctovú seminárnu prácu. Tento prístup ma veľmi obohatil, lebo ma prinútil preskúmavať témy hlbšie, čo sa mi osvedčilo neskôr v mojej analytickej práci. Špeciálne v odbore medzinárodné vzťahy by mal každý študent absolvovať zahraničný pobyt. Hoci som vyrastala prakticky dvojjazyčne, akademický jazyk je iný, vďaka čomu som si významne zlepšila aj nemčinu a angličtinu. Dnes pracujem ako ekonomická analytička a manažérka vzdelávacích projektov v mimovládnom inštitúte INESS. Študijné skúsenosti z Rakúska a Nemecka mi pomáhajú pri mojom výskume, keďže čerpám prevažne zo zahraničných zdrojov. Okrem štúdia si samozrejme cením aj networking, keďže som spoznala veľa šikovných ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými sme dodnes v kontakte. Moja práca má aj medzinárodný rozmer, preto je každý kontakt v zahraničí cenný.”

„Absolvovanie Erazmu bolo najlepším rozhodnutím, ktoré som mohol urobiť počas vysokej školy. Vďaka tomu som stretol priateľov z rôznych častí sveta, napr. zo Singapuru, Malajzie, Číny, Nemecka alebo Francúzska a mnohých ďalších. Spoznal som iný štýl vzdelávania - počas semestra 2 skúškové obdobia, menej predmetov, veľmi málo času v škole, viac tímovej práce a projektov. Vo Švédsku som zažil veľa snehu, niekedy -20°C alebo západ slnka o 12 na obed, ale boli to zaujímavé skúsenosti. Počas semestra sme absolvovali výlety do Štokholmu, Helsínk, jazdu limuzínou v Petrohrade alebo veľkú párty na lodi s ďalšími 2 000 Erazmus študentami cestou do Tallinnu. Vďaka Erazmu som sa zdokonalil v angličtine a pomohlo mi to aj v mojej kariére. Nedávno som dizajnoval lotériu pre Londýnsku digitálnu agentúru, kde víťaz vyhrá miliardu dolárov alebo som dostal príležitosť dizajnovať zdravotnú mobilnú aplikáciu, ktorá vyhodnotí príznaky pacienta, pre Švajčiarsku zdravotnú poistovňu. Erazmus som absolvoval 2-krát a išiel by som znova."

„Počas môjho štúdia na Fakulte Hospodárskej Informatiky Ekonomickej univerzite v Bratislave som mala možnosť sa zúčastniť študijného programu na Universidad Complutense de Madrid. Táto škola je jedna z najlepších a zároveň je to najväčšia univerzita v Španielsku. Mala som možnosť vybrať si predmety, ktoré sa týkali programu Business administation and Law. Tieto predmety mi okrem samostatnosti dali aj bohaté znalosti, čo sa týka business angličtiny, keďže celý program som mala v angličtine - je to niečo úplne iné, ako hovorová angličtina, ktorú som mala na perfektnej úrovni. Učili ma profesori z rôznych štátov, nielen z Španielska, ale aj Nemecka a Anglicka. Naučila som sa aj základy španielčiny. Tieto jazyky plne využívam v práci, keďže pracujem v medzinárodnom prostredí, kde celá moja dokumentácia musí byť dokončená v angličtine. Určite odporúčam zúčastniť sa tohto programu, pretože mi okrem disciplíny dal aj mnoho zážitkov - štúdium počas tohto programu prebiehalo na báze reálnych prípadov a spoločností, kde sme analyzovali mnohé situácie v omnoho zaujímavejšej forme, než v skutočnosti.  Pracovali sme veľa v skupinách, čo mi dalo okrem priateľov aj rozhľad a tolerantnosť voči ostatným národnostiam - tento princíp taktiež využívam aj v práci, kde komunikujeme s rôznymi národnosťami. Zaujímavá časť bola aj tvorba projektov vo forme videí a prezentácii. Avšak, treba si nájsť dostatok času na štúdium na tejto univerzite.”

„Hovorí sa, že zo štúdia na vysokej škole by sme mali vyťažiť čo najviac a to či už cez kurzy, študijné pobyty alebo doplňujúce predmety, až po vytvorenie si siete kontaktov do budúcnosti. Trocha si to štúdijum okoreniť. Za mňa môžem povedať, že rozhodnutie ísť na Erasmus +, bolo to najlepšie rozhodnutie ever. Dôkazom je aj fakt, že som ho nakoniec z jedného semestra predlžila na celý rok. Pre štúdium v zahraničí som si vybrala jednu z prestížnych univerzít v Miláne, ktorá mi dala nie len skvelé vedomosti od uznávaných profesorov, ale prednášali mi aj mnohí uznávaní experti v Európe v odbore pre účtovníctvo a financie. Taktiež som si vyskúšala aj inú formu štúdia, než na akú sme zvyknutí tu na Slovensku a obohatila sa v spoznaní nových kultúr, nakoľko som študovala, cestovala a trávila voľný čas so študentami od Ázie, cez študentov z Európy ( hlavne milujúcich a veľmi pohostinných talianov :)) až po študentov z Ameriky. Vďaka tejto skúsenosti, mám teraz sieť kontaktov v rôznych častiach zeme. Erasmus + preto dostáva 11/10 a ak teda ešte stále váhaš, len si predstav tu taliansku kuchyňu, talianske hory, či perfektné talianske víno. Každopádne, každá krajina, ktorú si vyberieš ti určite prinesie to vlastne dobrodružstvo, zážitky a kultúru. Za mňa však môžem jednoznačne povedať, že Taliansko sa stalo mojim druhým domovom a to len vďaka Erasmus + experience.”

„Najvačším prekvapením na škole v Bruseli bolo, keď som videl na notebooku spolužiačky nálepku "refugees welcome". Takúto nálepku u nás neuvidí asi nikto. A to bolo pre mňa to najcennejšie. Uvidieť novú perspektívu, vypočuť si iné názory a získať zaujímavé informácie, pretože tie, ktoré máme vo svojej bubline, nie sú všetky. Práve Erazmus mi ponúkol príležitosť, vďaka ktorej som toto mohol zažiť.”