V zmysle § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor).

EU v Bratislave má záujem podporovať angažovanosť emeritných profesorov vo výskume a v ďalších činnostiach univerzity.

Zásady udeľovania čestného titulu profesor emeritus na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Prehľad udelených titulov "emeritný profesor" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Por.
číslo
 Meno emeritného profesora FakultaSchválené vo VR
EU v Bratislave
 Udelené
01. prof. Ing. Ján ŠTEFÁNEK, CSc. FHI 26.01.2005 13.04.2005
(VR EU v Bratislave)
02. prof. Ing. Félix HUTNÍK, DrSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
03. prof. Ing. Milan RAJŇÁK, DrSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
04. prof. Ing. Vladislav STRAČÁR, CSc. FPM 13.04.2005 19.10.2005
(VR EU v Bratislave)
05. prof. Ing. Jozef SOJKA, CSc. FHI 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
06. prof. Ing. Zdenko LAUČÍK, DrSc. FHI 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
07. prof. Ing. Vladimír HÁČIK, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
08. prof. Ing. Jozef KOŠNÁR, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
09. prof. Ing. Jozef MIHALIK, DrSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
10. prof. Ing. Milan MAJCHER, CSc. NHF 08.03.2006 17.05.2006
(VR EU v Bratislave)
11. prof. Ing. Ľudovít KORČEK, DrSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
12. prof. Ing. Ondrej PETER, CSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
13. prof. Ing. Ladislav UNČOVSKÝ, DrSc. NHF 29.06.2007 23.10.2007
(VR EU v Bratislave)
14. prof. Ing. Rudolf FILKUS, PhD. NHF 26.03.2009 02.07.2009
(VR EU v Bratislave)
15. prof. Ing. Ján PETRENKA, PhD. NHF 26.03.2009 02.07.2009
(VR EU v Bratislave)
16. prof. RNDr. Vladimír HUŤKA, CSc. FHI 18.02.2010 13.05.2010
(VR EU v Bratislave)
17. prof. PhDr. Ivan LALUHA, CSc. NHF 13.05.2010 09.09.2010
(VR EU v Bratislave)
18. prof. Ing. Karol VLACHYNSKÝ, PhD. FPM 23.04.2012 19.11.2012
(VR EU v Bratislave)
19. prof. Ing. Prokop JURÁŠEK, DrSc. FPM 23.04.2012 19.11.2012
(VR EU v Bratislave)
20. prof. Ing. Michal LEŠČIŠIN, DrSc. FPM 20.05.2013 16.12.2013
(VR EU v Bratislave)
21. Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav GRZNÁR, DrSc. FPM 28.01.2015 27.04.2015
(VR EU v Bratislave)
22. prof. Ing. Víťazoslav BALHAR, CSc. FMV 23.11.2015 06.06.2016
(VR EU v Bratislave)
23. prof. RNDr. Ing. František PELLER, PhD. FHI 28.11.2016 13.06.2017
24. prof. Ing. Oto SOBEK, CSc. NHF 05.06.2017 23.10.2017
(VR EU v Bratislave)
25. prof. Ing. Ján PORVAZNÍK, CSc. FPM 05.06.2017 23.10.2017
(VR EU v Bratislave)
26. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD. FPM 05.06.2017 23.10.2017
(VR EU v Bratislave)
27. prof. Ing. Karol ZALAI, CSc. FPM 05.06.2017 23.10.2017
(VR EU v Bratislave)
28. Dr. h. c. prof. Ing. Milan BUČEK, DrSc. NHF 22.10.2018 21.1.2019
(VR EU v Bratislave)
29. prof. Ing. Ján LISÝ, PhD. NHF 30.11.2020 14.12.2020
30. prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc. OF 8.2.2021 9.6.2021
31. Dr. h. c. prof. Ing. Michal FENDEK, PhD. FHI 5.12.2022 5.6.2023
(VR EU v Bratislave)

 

Prehľad udelených titulov "emeritná profesorka" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Por.
číslo
 Meno emeritného profesora FakultaSchválené vo VR
EU v Bratislave
 Udelené
1. prof. Ing. Božena SOUKUPOVÁ, PhD. FHI 30.01.2012 23.04.2012
(VR EU v Bratislave)
2. prof. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc. OF 28.11.2016 05.06.2017
(VR EU v Bratislave)
3. prof. Ing. Helena STRÁŽOVSKÁ, CSc. OF 28.11.2016 05.06.2017
(VR EU v Bratislave)
4. prof. Ing. Janka HVOŽDAROVÁ, CSc. FHI 14.05.2018 22.10.2018
(VR EU v Bratislave)
5. prof. RNDr. Eva RUBLÍKOVÁ, PhD. FHI 14.05.2018 22.10.2018
(VR EU v Bratislave)
6. prof. Ing. Zlatica IVANIČOVÁ, PhD. FHI 10.06.2019 02.12.2019
(VR EU v Bratislave)
7. prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD. OF 02.12.2019 14.12.2020