Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v spolupráci s CERGE-EI pripravilo v dňoch 16. - 18. septembra 2020 prednostne pre doktorandov 1. ročníkov EU v Bratislave trojdňové podujatie “PhD. Orientation Days“. Súčasťou podujatia bol pedagogický kurz, na ktorom sa začínajúci výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia oboznámili s rôznymi metódami a stratégiami vyučovania v ekonomických vedách a zároveň mali možnosť prezentovať svoje výskumné projekty novým kolegom. Pracovníci Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave si pripravili sériu prezentácií, ktorými ich oboznámili s požiadavkami doktorandského štúdia a možnosťami mobilít a financovania ich výskumu, ktoré im štúdium na EU v Bratislave ponúka. Na podujatie sa registrovalo celkom 55 doktorandov, z toho 25 doktorandov absolvovalo pedagogický kurz úspešne a obdržali certifikáty vystavené CERGE-EI.

 

phd orientation days program

 

 

Fotogaléria